Henselmans wint aanbesteding Zilverstraat-Hoogstraat Enkhuizen – Aanbestedingsnieuws

Henselmans wint aanbesteding Zilverstraat-Hoogstraat Enkhuizen

Bouwlocatie (deels). Foto: Google Streetview

Na de bekendmaking op de website voor aanbestedingen, het zogeheten Tendernet, schreven dertien
partijen in. zie ook: Ontwikkellocatie Zilverstraat – Hoogstraat Enkhuizen Bij die aankondiging op Tendernet zat overigens ook de selectieleidraad waarin uitvoerig stond aangegeven welke aspecten (het kader) en via welk proces de selectie zou gaan plaatsvinden. Die selectie is uitgevoerd door een selectiecommissie waarin ook twee omwonenden zitting hadden.
Van dertien is naar vijf partijen gegaan en uiteindelijk bleven er drie finalisten over. Tussentijds werden (gelijke) gesprekken met partijen gevoerd om van hun ruwe voorstel voor de invulling van de locatie steeds meer scherpte te krijgen. Uiteindelijk is er één partij geselecteerd, namelijk Henselmans Bouw en Ontwikkeling. Het voorstel van Henselmans Bouw en Ontwikkeling kreeg de hoogste beoordeling binnen het door de raad meegegeven kader van eisen en wensen.

Uit een raadsbrief van 15 november 2022 blijkt dat het bestuur  van Enkhuizen op 18 oktober 2022 heeft het advies van de selectiecommissie te bekrachtigen waarmee in principe het werk aan Henselmans is gegund. In principe, want nu start de fase van de concrete contractvorming waarin de ‘beloften’ over en weer juridisch geborgd gaan worden. Enkhuizen verwacht dit jaar deze fase van contractvorming af te ronden. Voordat het stadsbestuur definitieve opdracht i.c. het contract ondertekenen moet de raad zich nog uitspreken over het toepassen van deelauto’s.  In het PvE&W staat het volgende voor o.a. deelauto’s:
‘Het parkeren van de nieuwbouw op te lossen op eigen terrein (= eis). Alternatieve mobiliteitsconcepten, zoals de (elektrische) deelauto als onderdeel van de parkeeroplossing zijn mogelijk (= wens).

Bron: Gemeente Enkhuizen https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/modules/5/raadsbrieven/view

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *