Ontmanteling hennepkwekerijen en illegale sigarettenfabrieken – Aanbestedingsnieuws

Ontmanteling hennepkwekerijen en illegale sigarettenfabrieken

Foto: www.pexels.com

Al eerder berichtten wij over de aanbesteding van de ontmanteling van hennepkwekerijen. Zie Ontmanteling hennepkwekerijen aanbesteed Deze eerdere aanbesteding is echter zonder vermelden van redenen stopgezet.

Nu op 23 juli 2020 is er een nieuwe aanbesteding geplaatst door de belastingdienst  en tevens is deze uitgebreid in de uitvraag met de ontmanteling van sigarettenfabrieken.  De opdrachtbeschrijving van deze aanbesteding bestaat uit twee delen: de opdrachtbeschrijving voor het ontmantelen van hennepkwekerijen en de opdrachtbeschrijving voor het ontmantelen van illegale sigarettenfabrieken. De totaalopdracht is verdeeld in vier percelen. De opdracht ontmanteling van hennepkwekerijen omvat de percelen A t/m C. De opdracht het ontmantelen van illegale sigarettenfabrieken omvat perceel D. 

De ontmanteling van hennepkwekerijen wordt sinds acht jaar landelijk gecoördineerd. Bij dit proces zijn het Openbaar Ministerie (OM), gemeente, de Politie (PO) en Domeinen Roerende Zaken (DRZ) betrokken.  DRZ is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het logistieke proces. Dit logistieke proces valt uiteen in twee delen te weten de feitelijke ontmanteling en vervolgens de verwerking van de uit de hennepkwekerijen afkomstige afval(rest )stromen. Voor zowel de ontmanteling als voor de verwerking van de reststromen worden afzonderlijke raamcontracten gesloten. Onderhavige aanbesteding heeft enkel betrekking op de ontmanteling van de hennepkwekerijen en niet op de verwerking van reststromen. De opdracht voor het ontmantelen van hennepkwekerijen is in 3 percelen verdeeld.

Hennepkwekerijen Perceel A Noord-Nederland, Oost-Nederland, Midden-Nederland
Hennepkwekerijen Perceel B Noord-Holland, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam
Hennepkwekerijen Perceel C Zeeland West-Brabant, Oost-Brabant, Limburg

Om de integriteit van het gehele proces van ontmantelen, sorteren en verwerken zo goed mogelijk te waarborgen, is besloten om de ontmanteling van hennepkwekerijen apart aan te besteden van de verwerking van de uit de hennepkwekerijen afkomstige afval/reststromen. Voor de partijen
waarmee Opdrachtgever momenteel een overeenkomst voor de verwerking van deze afval/reststromen heeft afgesloten is het niet mogelijk om percelen A t/m C voor de ontmanteling van hennepkwekerijen gegund te krijgen, ook niet in het geval deze partijen via een samenwerkingsvorm met een andere partij inschrijft.

De afgelopen jaren is een sterke toename van illegale sigarettenfabrieken ontstaan. De criminele organisaties die daarachter zitten gaan steeds grootschaliger te werk. Alleen al het afgelopen jaar liep de schatkist circa 50 miljoen euro aan accijnzen en BTW mis door deze vorm van criminaliteit. Het OM, de Douane en de FIOD werken intensief samen om de criminele organisaties die zich hiermee bezighouden te ontmantelen. De FIOD valt samen met de Politie en OM een mogelijke illegale sigarettenfabriek in. De FIOD schakelt DRZ in voor de coördinatie en uitvoering van het logistieke proces nadat de inval heeft plaatsgevonden. Voor de ontmanteling schakelt DRZ een opdrachtnemer in om de feitelijke ontmanteling van de illegale sigarettenfabrieken te organiseren.  Bij het ontmantelen van een sigarettenfabriek is het van belang dat er door de Forensische Opsporing (onderdeel van de FIOD) sporen veilig gesteld kunnen worden. De FIOD zal zelf de  sporen opnemen. De opdrachtnemer zal er bij het ontmantelen rekening mee moeten houden dat forensische sporen niet verloren gaan en moet dus in staat zijn om bij het ontmantelen sporen veilig te stellen. Tevens kan de situatie ontstaan dat er bij een ontmanteling van illegale sigarettenfabrieken
delen van een gebouw moeten worden afgebroken.

In die situaties moet de veiligheidsadviseur van opdrachtnemer een afweging maken of en op welke manier het (deel van het) gebouw kan worden afgebroken. De door opdrachtnemer ingeschakelde veiligheidsadviseur maakt in die situaties een risico analyse van de situatie en een plan van aanpak. Het plan van aanpak moet in die gevallen voorafgaand aan de ontmanteling worden voorgelegd aan de FIOD en DRZ. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om de ontmanteling pas aan te laten vangen op het moment dat er veilig gewerkt kan worden. Er kan volgens opdrachtgever uitgegaan worden van circa 10-15 opdrachten voor het ontmantelen
van illegale sigarettenfabrieken per jaar.

Perceel D – ontmantelingen illegale Sigarettenfabrieken.De dienstverlening voor de ontmanteling van illegale sigarettenfabrieken zal als één perceel in de markt worden gezet. Gezien het geringe aantal ontmantelingen  (10-15) leent deze opdracht zich niet voor opdeling in percelen.

De totale maximale waarde van de gehele aanbesteding (percelen A t/m D) bedraagt €14.000.000,- (excl. BTW).
Aan de raming en maximale waarde kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron: Tenderned 23 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/201159

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *