Groot onderhoud Lelystad Haven – Aanbestedingsnieuws

Groot onderhoud Lelystad Haven

Door de gemeente Lelystad wordt er, conform de ARW 2016, een openbare nationale aanbesteding “Groot onderhoud Lelystad-Haven”gehouden. Het uit te voeren werk betreft Lelystad-Haven in de gemeente Lelystad. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • – het verrichtten van opruimingswerkzaamheden;
 • – het opnemen en afvoeren van verhardingen, circa 46.500 m2;
 • – het verrichten van grondwerk, circa 14.000 m3;
 • – het aanbrengen van cunetdrainage, circa 5.500 m;
 • – het aanpassen van de afwatering; te weten: circa 200 putkoppen op hoogte brengen, circa 700 kolken vervangen, circa 3.350 m kolkleiding leggen.
 • – het uitvoeren van plaatselijke rioolherstelmaatregel 
   • Rugstreeppad Foto: pixabay.com

  en;

 • – het aanbrengen van trottoirbanden, circa 6.600 m;
 • – het aanbrengen van kantopsluitingen, circa 12.300 m;
 • – het aanbrengen van elementenverhardingen circa 46.500 m2;
 • – het uitvoeren van overige bijkomende werkzaamheden.

Bijzonder binnen deze aanbesteding is het werken rondom en in het leefgebied van de rugstreeppad (zeg maar kikker met rallystrepen). Binnen het werkgebied (zuidwestelijk van en/of achter Schermer 114 – 144) zijn enkele waterpoelen waar de beschermde diersoort rugstreeppad verblijft. Zijn leefgebied is feitelijk
het gehele werkterrein waarbinnen de aannemer het groot onderhoud aan Lelystad-haven zal uitvoeren.

Rugstreeppadden zijn met name ‘s nachts actief. De kans op schade aan individuen door de werkzaamheden acht Lelystad nihil. De kans dat er individuen overwinteren op of in openbaar terrein in de wijk wordt ook nihil geacht. Er is wel een risico dat rugstreeppadden in hopen zand op het werk gaan proberen te overwinteren. Om dat te voorkomen is het gewenst om geen hopen zand tot ca 500 meter van de poelen te hebben liggen in de periode vanaf 1 september tot 31 oktober. De amfibieën planten zich voort in de poelen en overwinteren in de wijk.

Vermoedelijk of in de aangrenzende tuinen of in de kruipruimtes van de woningen (zelf gegraven of via muizenholen). Eventueel aangetroffen exemplaren dienen door een bevoegd persoon verplaatst te worden naar de poelen. De aannemer dient zijn medewerkers te wijzen op deze informatie, met name een stukje bewustwording. Dat kan door bijvoorbeeld een toolbox meeting waarbij een deskundige van/via de gemeente Lelystad kan worden uitgenodigd. 

Bron: Tenderned 22 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/201018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *