Ontmanteling hennepkwekerijen aanbesteed – Aanbestedingsnieuws

Ontmanteling hennepkwekerijen aanbesteed

Foto: www.pexels.com

De Belastingdienst heeft een aanbesteding geplaatst voor de ontmanteling van hennepkwekerijen. De Belastingdienst is een onderdeel van het Ministerie van Financiën en voert als Aanbestedende dienst deze Europese aanbesteding, in opdracht van Domeinen Roerende Zaken, uit waarbij de coördinatie en inkoop ligt bij het Inkoopuitvoeringscentrum Belastingdienst (IUC) van de Belastingdienst / Centrum voor facilitaire dienstverlening. Domeinen Roerende Zaken (DRZ) vertegenwoordigt de Staat als eigenaar van roerende zaken. DRZ is een directie van het ministerie van Financiën. DRZ is de wettelijke bewaarder van in beslag genomen goederen.

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van één raamovereenkomst met één dienstverlener op het gebied van ontruiming voor een periode van twee jaar met een verlengingsoptie van twee maal één jaar. De intentie is om de Raamovereenkomst op 1 januari 2020 van kracht te laten
worden.

Binnen de aanbesteding wordt er geen gebruik gemaakt van percelen. Jaarlijks worden circa 4.000 ontruimingen uitgevoerd. Deze opdrachten hangen logistiek en administratief juridisch zeer sterk met elkaar samen. Samenvoeging is bij de aanvang van deze Europese aanbesteding diepgaand beoordeeld. De beheersbaarheid van het ontmantelingsproces en de omstandigheid dat het proces integer dient te verlopen, maken dat het aanstellen van één opdrachtnemer in de rede ligt. Daarnaast levert de landelijke aanpak van de ontruimingen belangrijke bedrijfseconomische en administratief juridische voordelen. Daarnaast is uit marktonderzoek gebleken dat er meerdere marktpartijen(waaronder MKB’s) zijn, die landelijk de opdracht met de omvang van de onderhavige aanbesteding kunnen uitvoeren.

 

Binnen de scope de overeenkomst van de ontmanteling van hennepkwekerijen vallen:
Het op de plaats delict ontmantelen (en deels verwerken, c.q. onbruikbaar maken) van
diverse categorieën door de Politie in beslag genomen goederen. De volgende
categorieën goederen worden onderscheiden:
– Hennepplanten;
– Verlichting en elektra;
– Luchtbehandeling en koolstoffilters;
– Klimaatbeheersing;
– Pompen en Irrigatie;
– Folies en Plastic;
– Voeding en substraten;
– Diversen waaronder bestrijdingsmiddelen, meetapparatuur, knipbenodigdheden et cetera.

Opdrachtgever wil dat de dienstverlening in overeenstemming is met de eisen die in de aanbestedingsstukken zijn gesteld. Om dit af te dwingen zijn er boetes en bonussen.

Bron: Tenderned 4 augustus 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/172247

 

1 thought on “Ontmanteling hennepkwekerijen aanbesteed

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *