Vernieuwbouw Kindcentrum de Vindplaats Amsterdam West – Aanbestedingsnieuws

Vernieuwbouw Kindcentrum de Vindplaats Amsterdam West

KC De vindplaats exterieur
Impressie: Valtos Architecten.

Vernieuwbouw van het huidige schoolgebouw van de Narcis-Querido tot het nieuwe kindcentrum de Vindplaats. De realisatie betreft de gedeeltelijke sloop-nieuwbouw en uitbreiding tot een kindcentrum voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Het gebouw bestaat uit 17 groepen, ruimte voor buitenschoolse opvang en kinderdagopvang en voor- en vroegschoolse educatie voor in totaal 4 groepen. Op de eerste verdieping komt een gymzaal. Deze opdracht heeft betrekking op het bouwkundige deel van de vernieuwbouw.

Helaas heeft deze aanbesteding buiten de “aankondiging van een opdracht” geen documenten aan boord. Voor wat meer informate moeten wij elders op zoek.

Amsterdam West Binnen de Ring is voornemens het ontwerp van de nieuwbouw van een onderwijsgebouw een-op-een te gunnen aan Valtos Architecten met als reden “AWBR staat voor de taak om het architectenwerk voor de vervangende huisvesting Narcis Querido en De Roos aan te besteden en te gunnen. Valtos is in fase haalbaarheidsonderzoek door de gemeente betrokken bij het project. De architectenopdracht kan niet openbaar worden aanbesteed, omdat een deel van het gebouw is ontworpen door Valtos. AWBR gaat het gebouw, waaronder het deel van 400 m2 dat door Valtos is ontworpen, geheel vernieuwen en een flink deel slopen en daar nieuwbouw voor realiseren. Indien AWBR de opdracht zou aanbesteden, zou Valtos vanwege ‘verminking’ van hun ontwerp een beroep kunnen doen op de bijzondere rechten in de Auteurswet om zijn reputatie te beschermen: de zgn. persoonlijkheidsrechten. Dit is aanleiding om de opdracht aan Valtos te gunnen en reden voor de toepassing van een zgn. onderhandelingsprocedure.” Resultaat: De opdracht wordt gegund aan Valtos Architecten. 

En nu is dus het bouwkundige deel van de vernieuwbouw aan de orde. Aanmelden voor deze niet openbare procedure kan tot 8 oktober 2020.

Bron: Tenderned 8 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/204879

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *