Laanherstel Schoorstraat, Gemeente Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Laanherstel Schoorstraat, Gemeente Tilburg

Foto: Gemeente Tilburg

De Schoorstraat in Udenhout (gemeente Tilburg) wordt gevormd door een karakteristieke bomenlaan die in de loop der jaren aan veel veranderingen onderhevig is geweest. Hierdoor is het oorspronkelijke beeld van de bomenlaan als sterk landschappelijk element deels verdwenen. De Schoorstraat (circa 4 km) is gelegen binnen en buiten de bebouwde kom. De Schoorstraat heeft een belangrijke functie voor de aangrenzende en in de nabijheid gelegen agrarische en recreatieve bedrijven. Volledige afsluiting van de rijbaan is dan ook niet toegestaan.

In de afgelopen jaren is onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de bomen in de Schoorstraat. Daaruit is gebleken dat bij ongeveer één kwart van de bomen de kwaliteit is achteruitgegaan. De gemeente wil daarom de laanstructuur in de Schoorstraat gaan herstellen en verbeteren. Dit betekent dat 130 niet vitale bomen worden verwijderd en gedeeltelijk vervangen worden door nieuwe bomen. Hiermee zal de laanstructuur aan weerszijden van de Schoorstraat hersteld worden. Op de projectwebsite: https://laanherstelschoorstraat.nl/ is te zien om welke bomen het gaat. De bomen staan binnen de bebouwde kom overwegend in de verharding en de bomen buiten de bebouwde kom in een tussenberm.

De werkzaamheden ten behoeve van project “Schoorstraat, laanherstel” bestaat hoofdzakelijk uit:

  •       Rooien van bomen circa 130 stuks;
  •       Grondwerkzaamheden (Kabels & Leidingen);
  •       Planten van bomen circa 85 stuks;
  •       Verhardingswerkzaamheden;
  •       Nazorg van de bomen.

Het huidige kabels en leidingentracé ligt in de tussenberm van de Schoorstraat. Het nieuwe tracé ligt in de buitenberm. Het is de bedoeling dat alle kabels en leidingen op termijn naar de buitenberm verplaatst gaan worden. Om de nieuwe bomen een duurzaam bestaan te geven dienen bij het aanplanten van nieuwe bomen wortelschermen en mantelbuizen aangebracht te worden. Alle bomen die worden geplant moeten een milieukeurmerk hebben, wat betekent dat de boom op een duurzame en milieuvriendelijke manier is gekweekt. Snoei-, tak- en stamhout wordt hergebruikt en vormt dus altijd een grondstof voor een nieuw product.

De dienst moet starten op 07 december 2020 en moet uiterlijk op 26 februari 2021 opgeleverd te zijn. Het betreft hier een aanbesteding volgens de Europese openbare procedure conform hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2016.

Biodiversiteit:

  • Er worden alleen bomen aangeplant die in de omgeving passen
  • Aanplanten van verschillende boomsoorten, om de weerbaarheid van de laan te vergroten. Dit leidt tevens tot minder overlast door boomziekten en plagen, zoals de eikenprocessierups
  • De bermen worden ecologisch ingericht en beheerd

Om de laan te herstellen worden de niet vitale bomen vervangen door nieuwe bomen. De laan bestaat momenteel alleen uit zomereiken en enkele beukenbomen. Naast deze soorten worden er ook andere boomsoorten aangeplant, zoals haagbeuk, wintereik, linde en iep. Deze boomsoorten zijn vergelijkbaar in grootte, vorm en uitstraling.

Bron: Tenderned 8 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/204892

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *