Nou gaat Utrecht weer specialistische jeugdzorg aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

Nou gaat Utrecht weer specialistische jeugdzorg aanbesteden

Op 1 januari 2020 begint de nieuwe contractperiode voor de aanvullende zorg Jeugd en Wmo. Zelf gelooft Utrecht er helemaal in: “De aanbesteding specialistische jeugdhulp die vandaag start, gebruiken we om deze belangrijke vernieuwingen door te voeren. Utrecht geeft jongeren ook in de aanbesteding een stem.”

Vanaf 1 januari 2020 zijn er voor alle Utrechtse kinderen en gezinnen specialistische teams voor jeugdhulp in de buurt. Zo sluit de gemeente aan op wat kinderen en gezinnen hebben aangegeven belangrijk te vinden: zorg dicht bij huis, op maat en overzichtelijk. Of, zoals een van de kinderen in de kinderconsultatie zei: “bij je thuis als je dat handig vindt”.

De gemeente zoekt één tot vier zorgpartners die vanaf 1 januari 2020 deze opgaven in de praktijk brengen, die hierbij ook de opdracht hebben om vrijgevestigden in te zetten. De gemeente Utrecht kiest ervoor om de aanbesteding dialooggericht verder uit te werken. Alles moet dus helemaal anders en hoe lang moet dat duren. Nou twee jaar dus, dat blijkt tenminste uit de Tender. Aanvang: 01/01/2020 Einde: 31/12/2022

Een dialoog. Is dat een concurrentiegerichte dialool? Veel dialogen zijn in elk geval al geweest, zo blijkt uit een bijlage van de gemeente die we hieronder plakken. Ze hebben nog een heel jaar de tijd.

“Dat betekent dat we onder andere jongeren, onderwijs, de jeugdgezondheidszorg en het buurtteam Jeugd en Gezin betrekken. We hopen uiterlijk 1 juli 2019 de zorgpartners te selecteren, zodat er voldoende tijd is voor een goede overgang naar de nieuwe situatie.”

Meer informatie over de aanbesteding vindt u op www.utrecht.nl/inkoop2020jeugd.

Via TenderNed vonden we nog:

Om onze ambities te realiseren kiest de gemeente Utrecht voor een integrale opdracht waarbinnen zowel de organisatie van de ambulante specialistische zorg, waaronder de buurtgerichte specialistische teams, de opbouw van positieve alternatieven voor verblijf én afbouw verblijf valt. Dit betekent dat binnen de opdracht alle aanvullende zorg voor Utrechtse kinderen en gezinnen valt die toegewezen kan worden door verwijzers in het kader van de Jeugdwet. Uitzondering hierop vormen de volgende zorgvormen:

Meer informatie:

Een overzicht van de dialogen die al gevoerd zijn:

 • 14 december 2018: afsluitende bijeenkomst
 • November 2018: schriftelijke consultatie pleegzorg. Lees de samenvatting (pdf, 50 kB)
 • 30 november 2018: dialoogbijeenkomst voor zorgaanbieders. Lees het verslag (pdf, 61 kB)
 • 9, 13 en 15 november 2018: dialoogbijeenkomst voor vrijgevestigden. Lees de samenvatting (pdf, 274 kB)
 • 6 november 2018: dialoogbijeenkomst voor jeugdzorgprofessionals. Lees de samenvatting (pdf, 148 kB)
 • 6 november 2018: dialoogbijeenkomst voor (pleeg)ouders. Lees het verslag (pdf, 171 kB)
 • 29 oktober 2018: consultatiebijeenkomst jongvolwassenen voor aanbieders jeugd en Wmo en verwijzers. Lees het verslag (pdf, 214 kB)
 • 26 oktober 2018: verdiepende bijeenkomst over 5 inhoudelijke thema’s. Lees meer over de thema’s. Of lees de samenvatting (pdf, 181 kB)
 • 15 oktober 2018: verdiepende bijeenkomst op ouder-kind-plekken. Lees het verslag(pdf, 86 kB)
 • 28 september 2018: presentaties en dialoog (pdf, 204 kB) over mogelijke vormen van opdrachtverstrekking
 • 31 augustus 2018: presentatie (pdf, 1,9 MB) en gesprek (pdf, 126 kB) inkoopstrategie

Vragenronde op kantoor

Speciaal voor deze aanbesteding organiseert de gemeente de mogelijkheid om bij ons op kantoor uw vragen persoonlijk te stellen. Dit vraaggesprek richt zich met name op de inkoop- en inschrijftechnische onderdelen van deze aanbesteding. Denk hierbij aan de wijze waarop u uw aanmelding moet indienen, de werking van Tenderned, vragen over de “UEA” en vragen over de diverse gevraagde verklaringen. Dit vraaggesprek duurt maximaal een half uur en vindt in een vertrouwelijke één-op-één setting plaats.

We hebben hier voorlopig 2 dagen voor ingepland, vrij snel na deze publicatie. Namelijk woensdag 19 en donderdag 20 december 2018. Als u gebruik wilt maken van deze gelegenheid dan verzoeken wij u om u aan te melden via Tenderned. Geef hierbij dan alstublieft aan op welke dag en welk half uur van de dag u langs wilt komen. Afspraken worden toegewezen op “first come – first serve” basis en uitsluitend op het hele en halve uur.

1 thought on “Nou gaat Utrecht weer specialistische jeugdzorg aanbesteden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *