NOS: Kamp liet privé auto door PON keuren – Aanbestedingsnieuws

NOS: Kamp liet privé auto door PON keuren

Morgen komt minister Kamp met zijn chauffeur de Audi TT brengen. Ik heb afgesproken dat ze rechtstreeks naar de werkplaats receptie komen. Dat citaat bericht de NOS vandaag uit de correspondentie van autohandelaar PON inzake omkoping bij de aanbesteding van politievoertuigen. In de corruptiezaak met de inkoop van politiewagens van autohandelaar PON is Minister Kamp, tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de Aanbestedingswet, persoonlijk betrokken. Dat maakt de NOS op uit correspondentie van autohandelaar PON. De garage, die normaal geen privéauto’s APK keurt, heeft de APK-keuring van de privé auto van Minister Kamp gekeurd.

Kamp zou volgens het Openbaar Ministerie nooit hebben gevraagd om een gift. Die kreeg hij gewoon toevallig. Advocaat Westendorp van een van de verdachte medewerkers van de autohandelaar PON, wijst op het dubieuze karakter van de strafbaarheid van collusie, die in Nederland niet geldt voor omgekocht worden. “Een verkoper die een auto verkoopt, privé met reguliere kortingen, wordt aangepakt.

Bron: Rijksoverheid Persfoto

En een minister die wordt gefêteerd en niets hoeft te betalen voor bepaalde diensten, die wordt niet aangepakt. Mijn conclusie is dan dat er niets mis is geweest met wat mijn cliënt gedaan heeft.” Advocaat Korvinus, van een andere verdachte PON-medewerker wil Kamp als getuige verhoren.

 

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2175803-om-negeert-oud-minister-kamp-in-omkoopschandaal.html

Het Ministerie van Justitie laat in een reactie op de verdenking weten:

“Minister Kamp komt met betrekking tot 2 onderwerpen voor in het dossier ‘Dotterbloem’: 1. De update van een navigatie-CD in een privé-auto in 2006. Met betrekking tot dit onderwerp is in 2014 gekeken naar datgene wat hieromtrent in het dossier zat. Dat heeft – in overleg met de rijksrecherche – tot de conclusie geleid dat hier geen verder onderzoek naar werd gedaan. Primair lag hieraan ten grondslag dat onduidelijk was of deze update onder de garantie viel en dat bovendien uit geen enkel stuk in het dossier bleek dat Kamp op de hoogte was van de kosteloze update van deze navigatie-CD. Voor zover er dan ook sprake was geweest van een gift, kon op geen enkele wijze opgemaakt worden dat deze opzettelijk aanvaard was door Kamp. (cursivering Red. AN)

“Daarnaast ging het hier om een voorval van – toentertijd – 8 jaar geleden en bevatte het dossier op dat moment al meer dan 40 verdachte personen waardoor afbakening van het onderzoek noodzakelijk was en slechts geïnvesteerd werd op duidelijke strafbare feiten en duidelijke verdachten teneinde de beschikbare capaciteit van de rijksrecherche zo effectief als mogelijk te benutten.
2. De chiptuning bij een Audi A6 op een onbekend gebleven moment. Over deze chiptuning werd in maart 2015 verklaard door een verdachte medewerker van het bedrijf Pon’s automobielhandel in 2015. Met betrekking tot deze chiptuning zat geen enkel stuk in het dossier en ook de genoemde verdachte heeft hieromtrent geen stukken overgelegd. De enige Audi A6 die in het dossier bekend was, was de dienstauto van Kamp. Als privé-auto van Kamp en/of zijn echtgenote waren slechts bekend een Audi A4 en een Audi TT. Voor zover er dan ook sprake is geweest van een gift – hetgeen zonder nadere stukken niet vast te stellen valt – is er dan ook geen sprake geweest van privé-bevoordeling. Om deze reden werd dan ook besloten om hier geen verder onderzoek naar te doen.”

Bron: NOS, 30 mei 2017

Zie ook: Minister Kamp: probleem zit in de toepassing aanbestedingsregels

3 thoughts on “NOS: Kamp liet privé auto door PON keuren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *