Levering camera’s voor nummerplaat herkenning – Aanbestedingsnieuws

Levering camera’s voor nummerplaat herkenning

Bron: Bijlagen Aanbestedingsstukken

Ter vervanging van de huidige camera’s voor nummerplaat herkenning (ANPR-automatic numberplate recognition) en een uitbreiding hierop heeft de Politie een aanbesteding geplaatst voor de levering , installatie, onderhoud en (voor de vaste en mobiele ANPRStatische (tijdelijke) camera’s) technisch beheer door middel van monitoring van ANPRcamera’s voor alle ANPR-toepassingen. De opdracht is verdeeld in twee percelen. Alle minimale eisen die de Politie stelt aan deze opdracht staan beschreven in het programma van eisen.   Er wordt voor deze opdracht gebruik gemaakt van de volgende perceelindeling:

  • Perceel 1: Vaste ANPR-camera’s en Mobiele ANPR-Statische camera’s (tijdelijk).
  • Perceel 2: Mobiele ANPR-Dynamische camera’s.

U kunt op één of beide percelen inschrijven. Één inschrijver kan één of alle percelen gegund krijgen. in perceel 1 gaat het om de aanschaf van 605 vaste camera’s en de huur van ca 70 Mobiele ANPR-Statische camera’s per jaar. Perceel 2 betreft de levering van 374 mobiele ANPR-camera’s voor montage in politievoertuigen en 44 mobiele systemen voor gebruik op statief. 

De Politie is voornemens over te gaan tot het sluiten van een raamovereenkomst met een looptijd van drie jaar, met opties tot verlenging van vier maal één jaar. De ingangsdatum is afhankelijk van de afronding van de screening van betrokken medewerkers van opdrachtnemer, maar voorzien op 1 december 2020. De dienstverlening na bedrijfsklare oplevering, full service, bedraagt voor Perceel 1 zeven jaar en voor Perceel 2 vijf jaar.
De Politie kiest er voor om raamovereenkomsten voor deze opdracht aan te gaan, omdat de exact benodigde aantallen niet van tevoren te voorspellen zijn. De aantallen zijn afhankelijk van diverse factoren, zoals de ontwikkeling van de criminaliteit binnen Nederland, de politieke
keuzes die worden gemaakt bij de taakuitvoering van diensten en de mate waarin binnen de taakuitvoering accenten worden gelegd.
de motivering extra looptijd raamovereenkomst;

  • De technische levensduur van de Vaste ANPR-camera’s bedraagt 7 jaar en van de Mobiele ANPR-Dynamische camera’s 5 jaar.
  • De oude camera’s worden allemaal vervangen om naar een efficiënter systeem te gaan en dat duurt langer dan 4 jaar.
  • De tijd van Bestelling t/m bedrijfsklaar boven de weg installeren dan wel inbouwen in een voertuig is lang: 6-12 maanden.
  • Het vervangings- en uitbreidingsplan van camera’s is over meerdere jaren uitgesmeerd in verband met financiën en de praktische uitvoerbaarheid van die plannen.

De ANPR-camera’s worden in principe door alle eenheden van de Politie ingezet. In de eenheden zijn ANPR-loketten ingericht die ondersteund worden door het Landelijk Team Technisch Toezicht (onderdeel van de Landelijke Eenheid).  De Politie gunt de opdracht voor beide percelen volgens het overkoepelend gunningscriterium “Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)”, beste prijs-kwaliteitverhouding.

Bron: Tenderned 7 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/199684

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *