Nieuwe drempelwaarden Europees aanbesteden 2018-2019 weer hoger – Aanbestedingsnieuws

Sticky: Nieuwe drempelwaarden Europees aanbesteden 2018-2019 weer hoger

De nieuwe drempelbedragen voor Europees aanbesteden zijn bekendgemaakt. Deze nieuwe drempelbedragen gelden voor een periode van 2 jaar, van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. De drempelbedragen worden hoger, zodat er bij een gelijkblijvende prijs minder opdrachten openbaar moeten worden aanbesteed.

Voor werken wordt de grens waarboven de opdracht openbaar moet worden aanbesteed, nu vastgesteld op € 5.548.000, voor leveringen en diensten en prijsvragen voor de centrale overheid op €144.000  en voor de decentrale overheid (provincies en gemeenten) op €221.000.

Voor speciale sector-bedrijven, zoals nutsbedrijven en spoorbedrijven gelden andere drempelbedragen voor leveringen en diensten. DIe zijn vastgesteld op €443.000,- en op 1.000.000 voor sociale en andere specifieke diensten (hieronder valt ook thuiszorg en jeugdzorg). Ook bij defensie gelden andere drempels voor leveringen en diensten. Daar wordt een drempelwaarde van €443.000,-

 

Bron: VERORDENING (EU) 2017/ 2365,

Zie ook:

https://www.pianoo.nl/actueel/nieuws/nieuwe-drempelwaarden-europees-aanbesteden-2018-2019

https://www.pianoo.nl/regelgeving/drempelwaarden-europees-aanbesteden

Minister Plasterk: summiere motivering onderdrempelige opdrachten verplicht

CDA pleit voor verhoging drempelwaarden aanbestedingen bij WTO

EU Commissie voor de Regio’s wil verplicht duurzaam aanbesteden boven de drempel

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *