PIANOo vakgroep heeft visie op ernstige beroepsfout – Aanbestedingsnieuws

PIANOo vakgroep heeft visie op ernstige beroepsfout

De afgelopen jaren was er nogal wat te doen over de vraag of een ondernemer mag c.q. moet worden uitgesloten als er sprake is van een ernstige beroepsfout. De term is niet nader gedefiniëerd en daarom was aangesloten bij Europese Jurisprudentie. Een veroordeling voor concurrentiebeperking of illegale staatssteun is een voorbeeld van een dergelijke beroepsfout. De vakgroep van PIANOo heeft nu een visie op hoe deze term nader zou kunnen worden geïnterpreteerd.
In de praktijk werden ondernemers uitgesloten van een aanbesteding door een ernstige beroepsfout met als gevolg dat nog louchere ondernemers met een nieuw opgericht bedrijf de opdracht konden winnen.
Zo is KPN een voorbeeld van een bedrijf dat is verplicht is uitgesloten van aanbestedingen vanwege een ernstige beroepsfout, de ACM boetes die het heeft opgelegd gekregen. Zo verloor KPN inkooporders voor Local Area Network Catalogus aan Telindus.

Bron: Pixabay
Door alleen de jurisprudentie-maatstaf “een veroordeling” te hanteren was er altijd sprake van een “ernstige beroepsfout”. De ernstige beroepsfout werkte dan ook als een soort smet op het blazoen waar niet aan te ontsnappen viel, dan behalve door een faillissement. Eenmaal veroordeeld is immer veroordeeld. De “ernstige beroepsfout” ontbreekt het aan een soort van vergevingsjurisprudentie, met als gevolg eeuwige boetedoening.
De vakgroep van PIANOo heeft dan ook nu een visiedocument opgesteld over de ernstige beroepsfout. De ernstige beroepsfout is een facultatieve uitsluitingsgrond in de Aanbestedingswet 2012. Sinds de inwerkingtreding van de (gewijzigde) Aanbestedingswet 2012 op 1 juli 2016 staat de ernstige beroepsfout in directe relatie tot de integriteit van een marktpartij. De reikwijdte van de ernstige beroepsfout is daarmee beperkter dan voorheen.

Een aanbestedende dienst moet een uitsluitingsgrond die gericht is op de ernstige beroepsfout vooraf van toepassing te verklaren. In sommige (red AN, niet nader gespecificeerde) gevallen een evenredigheidstoets uitgevoerd te worden. Blijkens de visie kan nader worden bepaald of marktpartijen genoeg zelfreinigend vermogen hebben gehad om zich te ontdoen van de kwalificatie “ernstige beroepsfout”.

Dat blijkt te werken met het begrip “zelfreinigend vermogen”.

“Zelfreinigend vermogen aan de kant van de marktpartij kan uitsluiting op basis van een ernstige beroepsfout (mogelijk) voorkomen. Een aanbestedende dienst bepaalt of er voldoende maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen. In het visiedocument benoemt de vakgroep alle elementen die van belang zijn voor het toepassen van ‘de ernstige beroepsfout’ bij overheidsopdrachten.”

(Sorry staat er niet bij, red AN)

Bron: PIANOo, 8 juni 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *