Movisie: Aanbestedingsprocedure onheilspellend en zonder vakkennis – Aanbestedingsnieuws

Movisie: Aanbestedingsprocedure onheilspellend en zonder vakkennis

Movisie heeft een onderzoek gedaan naar de beleving van medewerkers over de aanbestedingsprocedures.   “De verwachting is dat welzijnsorganisaties ondertussen weten hoe je een aanbestedingsplan schrijft en dat gemeenten weten hoe je de procedure eromheen efficiënt en zorgvuldig aanpakt. De realiteit vertelt echter een heel ander verhaal.”

Het is gepubliceerd in Buurtwijs en het interview is gehouden door Maaike Kluft, onderzoeker bij Movisie. Volgens de door Movisie geïnterviewde medewerkers passen de harde eisen van een aanbestedingsprocedure niet bij het sociaal werk. “Sociaal werk gaat over leven en vooruitgang in het leven. Dat zijn moeilijk te meten factoren en daarom is het de vraag of de constructie van aanbestedingen past binnen het sociaal domein. Een kenmerk van aanbestedingen is dat organisaties duidelijk aangeven welke harde resultaten zij gaan behalen. Om dit te kunnen doen, worden aanbestedingsopdrachten uitgezet waarin concreet staat wat de gemeente wil bereiken in het sociale domein. Uit de gesprekken met de sociaal werkers blijkt echter dat aanbestedingsopdrachten vaak vaag zijn en dat een duidelijke visie van de gemeente hierin regelmatig ontbreekt.

Een jongerenwerker noemt de aanbestedingen vaag en ondoorzichtig: ‘Het is maar net hoe je iets leest en interpreteert. Je hoopt dat je iets opschrijft wat de gemeente aanspreekt. En aanbesteding krijgen voelt bijna als een kwestie van geluk hebben.’

©Pixabay 2018, Efraimstochter
https://pixabay.com/nl/users/Efraimstochter-12351/

Bovendien denken de medewerkers dat het de bij de inkoop door de gemeente ontbreekt aan vakinhoudelijke kennis.‘Aanbestedingsplannen moeten kort en krachtig zijn, de gemeente krijgt dus nooit een volledig beeld van werkzaamheden, successen en ontwikkelingen die in wijken plaatsvinden’, geeft één van de wijkwerkers aan. ‘We mochten wel een paar keer onze visie geven, maar over het besluit heb je als professional feitelijk niks te zeggen’.

Je wordt dus gedwongen om het lot van jouw werk en het lot van buurtbewoners in de handen te leggen van een aanbestedingscommissie die zelden bij jou op de werkvloer komt. Zij hebben de volle beslissingsmacht over de toekomst van jouw baan en projecten en dat voelt alles behalve goed. Er is onbegrip en frustratie bij sociaal werkers dat een kort aanbestedingsplan vol beloften en trendy termen zo zwaar weegt in het uiteindelijke eindoordeel. Beseft de gemeente wel dat zij met dit ene besluit ontzettend veel vooruitgang in wijken teniet kan doen? Het antwoord daarop blijft onduidelijk.

Bron: Buurtwijs, 5 december 2018

Zie verder:

https://www.buurtwijs.nl/content/wachten-op-het-vonnis-van-de-gemeente

1 thought on “Movisie: Aanbestedingsprocedure onheilspellend en zonder vakkennis

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *