Jade Opvang jonge asielzoekers failliet na verlies aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Jade Opvang jonge asielzoekers failliet na verlies aanbesteding

Opvanghuis Jade is deels failliet nadat het een aanbesteding voor de opvang van minderjarige asielzoekers heeft verloren. Het gaat daarbij om Jade Noord (Groningen en Friesland), Jade AMV (Drenthe) en Jade Flevo. Dat zijn 3 van de 7 stichtingingen in de Zorggroep. Een belangrijke oorzaak daarin is gelegen in het terugtrekken van de opdrachtgever Nidos, voor  de opvang van minderjarige asielzoekers.

Jade Zorggroep bestaat als organisatie uit meerdere stichtingen. Stichting Jade Mater (KvK 04066218) is de bestuurder van de overige Jade-stichtingen. De zeven andere stichtingen zijn per 31 december 2017:
1. Stichting Jade College
2. Stichting Jade Flevoland
3. Stichting Jade Drenthe
4. Stichting Jade Noord
5. Stichting Jade MO
6. Stichting Jade Vastgoed

Het Drents opvangtehuis voor asielzoekers Jade heeft na een gerechtelijke uitspraak in november definitief de aanbesteding voor de opvang van jonge asielzoekers zonder ouders of voogd (ama’s) verloren aan Stichting Elker. Aan Jade is ook een school verbonden: het Jade College. De aanbesteding was uitgezet door de Stichting Nidos. De uitspraak is nog niet gepubliceerd maar RTV Drenthe bericht er al over.

Daarmee verdwijnt de woonplaats van 80 kinderen. In mei 2018 ving Jade nog 140 kinderen op.  “We gingen weer voor verlenging van ons contract, dat tot 1 januari 2019 loopt, maar zonder goede motivering wijzen ze ons af”, aldus directeur Jan Bollen tegenover RTV Drenthe.

Eerder veroordeelde de rechter Nidos juist tot het intrekken van de voorlopige gunningsbeslissing van 25 april 2018. De rechter gebood Nidos om een nieuwe beoordelingscommissie samen te stellen en alle inschrijvingen door deze nieuwe beoordelingscommissie in zijn geheel te laten herbeoordelen

Performance

Hoewel geen van de partijen zich daarover in het openbaar heeft uitgelaten, is toch sprake van een performanceprobleem.

Blijkens het Jaarverslag van Nidos uit 2016 heeft het Nidos Jade toen aangesproken op de verdwijningen vanuit de opvangcentra.

De Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Justitie hebben in januari 2016 een rapport opgesteld over de kwaliteit van de beschermde opvang voor amv’s. Er is door het COA en Jade, in overleg met Nidos een verbeterplan opgesteld waarin onder andere afspraken gemaakt zijn dat het COA de inspecties zal informeren over de effectiviteit van de maatregelen, inclusief de maatregelen omtrent het tegengaan van verdwijningen. Het COA zou daarbij gebruik maken van een eigen audit naar de kwaliteit van de beschermde opvang.

Jade heeft allerlei maatregelen genomen om de kwaliteit van de opvang te verbeteren en verdwijningen te voorkomen, zo stelt Jade in het jaarverslag. In het jaarverslag van 2017 heeft het Nidos niets meer over de kwestie opgenomen. Wel blijkt uit het jaarverslag van Jade van 2017 dat het Nidos tegen de verwachting in, minder jongeren plaatst bij de organisatie.

Bron: RTV Drenthe, 11 december 2018

Zie ook:

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/141859/Jade-voor-een-deel-failliet-verklaard

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/140652/Klap-voor-Jade-Zorggroep-verlies-van-opvang-80-jonge-vluchtelingen

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/136625/Lot-Jade-Zorggroep-in-handen-van-rechter

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:3577
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:3579
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:3581

De tenders±

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/131205 (2018)

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/72085 (2015, 3,6 miljoen 10 aanbieders)

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/66975 (2015 35 miljoen, 4 aanbieders)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *