Brexit aanbestedingen op komst bij Douane – Aanbestedingsnieuws

Brexit aanbestedingen op komst bij Douane

Laatst geupdate op februari 18, 2019 door redactie

De Belastingdienst/ Douane heeft diverse aanbestedingen als gevolg van de Brexit in de planning. Vanaf begin 2018 is de Douane gestart met werven van nieuw personeel en de aanbesteding van middelen. De Douane moet verder onderzoek doen naar de precieze consequenties van brexit voor het uitvoeren van taken op het ferryvervoer van en naar het VK (nieuwe locaties voor de Douane) en voor huisvestingsvraagstukken.

Volgens een gisteren gepubliceerd rapport van de Algemene Rekenkamer is de Douane nog lang niet zeker over de precieze situatie aan de grens. De Douane schetst bijvoorbeeld de situatie in zeehavens. Daar kan vertraging ontstaan in de afhandeling van goederenstromen en kunnen de wachttijden voor vrachtwagens bij de ferry’s naar het VK of voor passagiers van de ferry’s uit het VK flink oplopen.

Daarna vragen besluitvorming en uitvoering nog tijd. Dat betekent dat de Douane prioriteiten moet stellen met de nu beschikbare capaciteit, en keuzes moet maken in de handhaving. De aanschaf van middelen loopt volgens de douane op schema, met uitzondering van de mobiele containerscan.  De aanschaf hiervan gaat via een aanbesteding en die vraagt meer tijd dan voorzien. Gevolg is dat de
scan pas na 1 september 2019 operationeel kan zijn

©Jstolk Pixabay 2018 https://pixabay.com/nl/users/JStolp-9168377/

Voor huisvesting is besloten om het eerste aanbestedingstraject in gang te zetten. De precieze huisvestingsbehoefte is nog niet duidelijk. Een voorbeeld: als niet duidelijk is hoe het douaneproces op de ferrylocaties precies moet verlopen, valt ook niet nauwkeurig te bepalen welke huisvesting er nodig is.

Naar verwachting moet de Douane uitbreiden vanwege de Brexit met een aanzienlijk aantal FTE.In een eerdere kamerbrief zei de staatssecretaris van Financiën te verwachten dat het om 300 douaniers gaat:

Op 30 maart 2019 treedt het VK uit de EU. Het is de verwachting dat op dat moment ruim 300 douaniers opgeleid en inzetbaar zullen zijn. Samen met een verschuiving binnen het huidige personeelsbestand en een tijdelijke herprioritering van taken – in overleg met haar opdrachtgevers- acht de Douane dit voldoende om de eerste gevolgen van een zogenoemd no deal-scenario op te kunnen vangen.

De brexit heeft verder 3 gevolgen voor de IT-systemen van de Douane:
• Door brexit moet er nieuw personeel worden aangenomen en moeten er nieuwe locaties worden ingericht. Dit betekent dat de Douane IT-hardware moet aanschaffen en IT moet inrichten op de nieuwe werkplekken;
• Brexit leidt naar verwachting tot meer aangiftes. Dat doet een extra beroep op de bestaande IT-infrastructuur en leidt ook tot de noodzaak van aanpassingen daarvan;
• Brexit heeft ook effect op de IT-systemen van de Europese Commissie. De EU-lidstaten gebruiken deze systemen voor de communicatie over in- en uitstroom van goederen.

De Europese Commissie heeft de gevolgen in kaart gebracht voor alle IT-systemen. Een gevolg is bijvoorbeeld dat het berichtenverkeer naar het VK via het huidige Europese IT-systeem niet meer mogelijk is na 29 maart 2019. De aanpassingen moeten vooral in Brussel worden voorbereid, maar de lidstaten moeten zelf ook hun systemen aanpassen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de eigen, nationale systemen het VK herkennen als ‘derde land’ na brexit. Over dat derde onderwerp bestaat nog onzekerheid; de Douane is afhankelijk van de aanpassingen die nodig zijn in de Europese systemen. Het is bovendien afwachten wat brexit betekent voor de (nieuwe) IT-systemen van de Britse douane

Op TenderNed zijn nog maar weinig aanbestedingen gerelateerd aan de Brexit. Wel is te zien dat voor de Brexit ook onder meer extra dierenartsen vereist. Daarvoor is een aanbesteding gegund aan Flexvet en Vetwork ter waarde van 3 miljoen.

Bron: Rapport Algemene Rekenkamer, Technische informatie over de publicatie Brexit; Voorbereiding op financiële en economische gevolgen, en consequenties voor de Douane, 11 december 2018

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/139464;section=3
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/146867

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *