Mondkapjes thuiszorg en wijkverpleging volgens nieuwe verdeling – Aanbestedingsnieuws

Mondkapjes thuiszorg en wijkverpleging volgens nieuwe verdeling

In antwoord op kamervragen van 50PLUS naar de Coronamaatregelen, de COVID-19 Update, laat Minister Hugo de Jonge weten dat de beschermingsmiddelen waaronder ook de mondkapjes, worden verdeeld volgens het Nieuwe Verdeelsysteem van de Minister voor Medische Zorg en Sport, Martin van Rijn. De kamerleden wilden weten in hoeverre de beschermingsmiddelen ter beschikking kwamen van wijkverpleging en thuiszorg. Die nieuwe verdeling houdt rekening met het besmettingsrisico.

De kamerbrief gaat op allerlei maatregelen in, wij hebben het inkoop-gedeelte er even uitgelicht, dat is te vinden onder vraag 9 . Een gegeven is dat 3/4 van de overleden COVID-19 patiënten niet is overleden op de intensive care (maar in verpleegtehuizen e.d. waar door bezuinigingen de hygiëne al langer  en nog langer te wensen overlaat) wordt gesteld door de kamerleden maar de kamerbrief gaat daar niet op in.

Het nieuwe verdeelmodel is al ingegaan, op maandag 13 april 2020. In eerste instantie voor mondmaskers, later ook voor andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Het verdeelmodel zal de komende weken worden doorontwikkeld op basis van de ervaring op de werkvloer en de adviezen van het RIVM, de GGD en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). De partijen uit de zorg hebben vandaag ook afgesproken dat de richtlijnen van het RIVM voor het gebruik van beschermingsmiddelen nogmaals onder de aandacht worden gebracht van het zorgpersoneel (zie factsheets). Het blijkt nu dat er soms maskers met een te hoog beschermingsniveau worden gebruikt in relatie tot het besmettingsrisico.

In het nieuwe model gaat het niet om een verdeling over de zorgsectoren, maar om een verdeling op basis van besmettingsrisico’s voor zorgverleners. Als er nieuwe mondkapjes beschikbaar komen uit inkoop of eigen productie gaan die naar plekken waar ze het meest nodig zijn. Dat zijn zorgverleners in het ziekenhuis, maar evengoed zorgverleners in verpleegtehuizen en op andere plekken waar Corona-patiënten intensief worden behandeld. In factsheets is het verdeelmodel nader uitgelegd.

Minister Martin van Rijn:

“Ik begrijp de zorgen over de beschikbaarheid van beschermingsmateriaal onder het zorgpersoneel goed. Deze mensen werken dag en nacht onder soms moeilijke omstandigheden. We zetten daarom alles op alles om hen veilig hun werk te kunnen laten doen. Met het nieuwe verdeelmodel kunnen we gerichtere bescherming bieden aan het personeel.”

Tot nu toe was de verdeling van middelen sterk gebaseerd op het uitgangspunt dat patiënten vooral in de acute zorg terechtkomen. Deze insteek past niet bij de huidige situatie waar sommige verpleeghuizen en GGZ-instellingen speciale afdelingen vrij moesten maken omdat personeel niet goed was beschermd. Dit vraagt om een betere verdeling. In de nieuwe systematiek gaat het niet zo zeer om een verdeling over sectoren, maar om een verdeling op basis van besmettingsrisico’s in bepaalde behandelsituaties. Voor het besmettingsrisico voor personeel en cliënten maakt het immers uit hoe risicovol de behandeling is en hoeveel contact er is.

Her en der wordt naar de mondkapjes onder de generieke term PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) verwezen. Handschoenen vallen daar ook onder. In een bijgaande bijlage bij de kamerbrief waarin ook het advies van het OMT van het Centrum voor Infectiebestrijding van Prof. dr. Van Dissel verwerkt is, blijkt dat het doel is de PBM in te zetten in een cohortsetting waar een besmetting is gemeld, bij ouderenzorg en verpleeghuizen. Dat moet volgens hem wel verder uitgewerkt worden. Zorgmedewerkers moeten in principe tijdens de testfase thuisblijven. Onmisbare zorgmedewerkers daarentegen hoeven hangende de test echter niet thuis te blijven en wordt aangeraden te werken met PBM.

Het OMT adviseert:
– Om het voorstel van vertegenwoordigers van de ouderenzorg verder uit te
werken en aan te vullen. Het voorstel bestaat uit drie onderdelen:
– Adequate toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen in een
cohortsetting als er een besmetting gemeld is.
– Een breed testbeleid voor medewerkers al bij de eerste lichte symptomen.
– Een breed en laagdrempelig testbeleid bij verpleeghuisbewoners i.v.m.
een vaak atypisch ziektebeeld bij deze personen.

Vanaf naar verwachting 2 uur vanmiddag, vindt in de Tweede Kamer een debat over de Coronamaatregelen plaats. Dat is te volgen via:

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details?date=16-04-2020#2020A01652

De link naar de

Kamerbrief

25295-249
Zie ook:

1 thought on “Mondkapjes thuiszorg en wijkverpleging volgens nieuwe verdeling

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *