Nieuwbouw IKC Hillegom, selectie uitvoerende partijen – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw IKC Hillegom, selectie uitvoerende partijen

Foto: Sophia Scholen

In het document ‘Onderwijshuisvesting basisscholen gemeente Hillegom’ is onder andere vastgesteld dat Sophia Scholen en het team van Jozefschool en De Leerwinkel een intensieve samenwerking willen realiseren met een kinderdagopvangorganisatie. Wonderland Kinderopvang
is als partner geselecteerd om te komen tot de realisatie van een Integraal Kindcentrum (IKC). Het werk betreft de nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum (IKC) van circa 2.100 m² aan de Vosselaan / Weerlaan in Hillegom. Het gebouw huisvest 175 leerlingen en kinderopvang. De
nieuwbouw dient ter vervanging van de huidige huisvesting, deze is verouderd. De Gunningsfase (rekentijd) vindt plaats van eind augustus tot medio oktober 2020. De gunning zal medio november 2020 plaatsvinden en de oplevering van het gebouw medio november 2021.
De projectorganisatie is traditioneel, het project zal worden uitgewerkt worden tot een Technisch Ontwerp / Bestek.

De opdracht behelst in hoofdzaak het realiseren van het project. Voor uitvoering van het werk kiest aanbesteder ( Sophia Scholen, Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Algemeen Bijzonder Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek) er voor om werkzaamheden voor het project door een partij te laten verrichten. Met deze aanbestedingsprocedure is aanbesteder op zoek naar een uitvoerende partij. De
werkzaamheden voor de realisering betreft één perceel:

  • Perceel 1: het uitvoeren van de bouwkundige werken exclusief terreininrichting, inclusief werktuigbouwkundige installaties en inclusief elektrotechnische installaties. 

Het perceel wordt uitgevoerd op basis van bestekken inclusief tekeningen, nota’s van inlichtingen en een proces-verbaal van aanwijzing. Bij de gunningsleidraad zal nadere informatie worden verschaft over de inhoud van de opdracht.

Gunning vindt plaats op basis van het EMVI-criterium de laagste prijs.  Juist omdat in casu de vastlegging van bestekstukken en tekeningen zeer eenduidig is, is de keuze voor de laagste prijs verantwoord. Daarnaast heeft Sophia Scholen een vastgesteld taakstellend budget dat bepalend is voor de uitvoering van de opdracht en is de prijs een zwaarwegend element in deze selectie

De aanbesteder heeft geen verplichting om de opdracht te gunnen. Hij behoudt zich het recht voor om de aanbestedingsprocedure tussentijds geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

Bron: Tenderned 15 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/192600

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *