Mogelijk bid rigging in Regio Rivierenland – Aanbestedingsnieuws

Mogelijk bid rigging in Regio Rivierenland

Dertien oktober stonden taxivervoerders in de Regio Rivierenland voor de kort gedingrechter. De inschrijvers op de aanbesteding Vervoer Versis stelden dat er sprake was van bid rigging. Bij bid rigging zijn van tevoren afspraken gemaakt over de inschrijving, of is informatie over de inschrijvingen uitgewisseld.

Enkele inschrijvers hebben waarschuwingssignalen geuit die zouden kunnen leiden tot een vermoeden van bid-rigging door de “winnende” inschrijvers. Het gaat om de inhoud / opzet van de, door de aanbestedende dienst voorgeschreven, formats van de inschrijving.

Regio Rivierenland stelt in de rechtszaak dat de “winnende” inschrijvers, als zelfstandige onderneming, lid zijn van de franchise organisatie DVG. Deze Organisatie kan de inschrijvingen van de “winnende” inschrijvers hebben ondersteund door het beschikbaar stellen van formats, hetgeen kan hebben geleid heeft tot de “overeenkomsten” van de inschrijvingen. Dit is geen reden voor de aanbestedende dienst om de “winnende” inschrijvers uit te sluiten.

De rechter stelt ook vast dat DVG de inschrijvers heeft ondersteund met het beschikbaar stellen van een format, waardoor er overeenkomsten zijn ontstaan in de inschrijvingen van PMN en de eisers, ten aanzien van het gunningscriterium 3 “Kwaliteitsplan chauffeurs”.

Hoewel de kwaliteitsplannen volgens dezelfde template zijn opgesteld, zijn er dus duidelijke verschillen aan te wijzen én andere accenten gelegd. PMN zou het accent hebben gelegd op het laag verzuimpercentage […] en dat zij bij disfunctioneren van een chauffeur zal overgaan tot het werven van een nieuwe chauffeur.

PMN en een andere winnaar verklaarden ter zitting dat zij voorafgaand aan de inschrijving op de onderhavige aanbesteding geen overleg hebben gevoerd over de verdeling van de markt. Zij stellen dat zij ieder op basis van hun eigen bedrijfsvoering een eigen, strategische afweging hebben gemaakt.

De rechter geeft aan dat er twijfel over blijft bestaan, maar dat dit in een kort geding niet kan worden uitgezocht.

Link naar de uitspraak http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:5726
Zie ook:  Brochure ACM: Samenspanning bij Inkooptrajecten
en verder de aankondiging op Tenderned: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/b8c89b

Bron Afbeelding OECD rapport bid rigging http://www.oecd.org/competition/cartels/42851044.pdf

Bron Afbeelding OECD rapport bid rigging
http://www.oecd.org/competition/cartels/42851044.pdf

137938701656bc38ee4bf6e525/cid/

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *