Mobilis wint onderdoorgang vier paardjes bij Venlo – Aanbestedingsnieuws

Mobilis wint onderdoorgang vier paardjes bij Venlo

Mobilis heeft een opdracht gewonnen voor een tunnel onder het spoor bij Venlo. Het kruispunt wordt lokaal de Vier Paardjes genoemd (her en der spreken de stukken van vierpaardjes, red AN) . Op het kruispunt komen meerdere wegen bij elkaar, alsmede 3 spoorbanen. Met het verdwijnen van de gelijkvloerse overgang wordt het spoor minder kwetsbaar. Volgens projectpartners Prorail en Venlo leidt het tot een veiligere situatie voor het vervoer van reizigers en goederen. De kans op noodsituaties neemt af en daarmee werken we aan een betrouwbare dienstregeling.

Naar verwachting gaat in 2023 de schop echt de grond in zodat eind 2025 de eerste auto’s, fietsers en voetgangers gebruik kunnen maken van de onderdoorgang. Zo bouwen we samen aan een veiliger en betrouwbaarder spoor en een beter bereikbaar Venlo.

Bij de aanbesteding hanteert ProRail -in de woorden van de gemeente Venlo, Red AN-  een strakke procedure onder de naam TunnelAlliantie. De TunnelAlliantie is een ketensamenwerking tussen initiatiefnemers (gemeentes en provincies) ProRail en specifiek erkende aannemers voor het realiseren van spooronderdoorgangen. Dit vanwegede specifieke kennis die nodig is om een onderdoorgang te realiseren. De aanbesteding van de onderdoorgang vindt onder regie van ProRail plaats. De opdracht voor realisatie van de onderdoorgang wordt vanuit ProRail verstrekt.

©Venlo 2022

Op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid zijn in 2019 Europese subsidies binnen gehaald voor de vrachtwagenparkeerplaats uitbreiding aan de James Cookweg en voor de ondertunneling Vierpaardjes (en ontwikkelingen emplacement als onderdeel van de projectpartner van Venlo ProRail). Beide
geldstromen komen uit de Europese regeling CEF. Ten aanzien van de doorontwikkeling van duurzame mobiliteitsbeleid heeft Venlo als onderdeel van Europees consortium ook middelen verworven uit het Interreg Europe programma. (Red. AN: BronProgrammaverantwoording 2019)

 

Volgens een kostencalculatie uit 2019 zou het gehele project 44 miljoen kosten. Hoeveel met het project gemoeid is, is echter nog niet bekend gemaakt.(Zie ook https://taketonews.com/mobilis-is-going-to-build-tunnel-vierpaardjes-venlo/)

Op vijf mei jongstleden is een opdracht voor het bouwrijp maken e.d. door venlo voor 6,5 miljoen gegund aan Dura Vermeer:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260867/publicatie

Zie ook:
De bestemmingsplan- uitspraak over de Vier Paardjes.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2022:968

De gemeente website:

https://www.vierpaardjesvenlo.nl/projectinformatie/

Andere media

https://www.spoorpro.nl/spoorbouw/2022/02/10/omwonenden-eisen-vernietiging-bestemmingsplan-voor-spoortunnel-venlo/

 

1 thought on “Mobilis wint onderdoorgang vier paardjes bij Venlo

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *