Leermanagementsysteem – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen – Aanbestedingsnieuws

Leermanagementsysteem – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

LMS. Illustratie: pixabay.com

Binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is de behoefte ontstaan om de levering en implementatie van een applicatie voor een leermanagementsysteem onder te brengen binnen een nieuwe overeenkomst. Het doel van de aanbesteding is om te komen tot een getekende overeenkomst tegen de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) voor een initiële periode van zes jaar met de mogelijkheid om de overeenkomst drie  keer te verlengen met twee jaar.
Er is gekozen voor deze contractduur vanwege de te maken investering, terugverdientijd en de grote inspanning die de HAN moet leveren om naar een nieuwe omgeving over te stappen.
Uiterlijk drie maanden voordat de overeenkomst wordt verlengd, wil de HAN kunnen besluiten om één of meerdere onderdelen van de geïmplementeerde (optionele) scope te beëindigen en op een andere manier in te vullen (bijv. zelfbouw of nieuwe aanbesteding). Alleen de resterende geïmplementeerde (optionele) scope wordt in dat geval verlengd en vergoed. Op ieder moment gedurende de looptijd van de overeenkomst heeft de HAN het recht om de optionele scope niet via inschrijver in te
vullen (bijv. zelfbouw of nieuwe aanbesteding).

In deze aanbesteding maakt een Best Practice Study (BPS) onderdeel uit van de aanbestedingsprocedure. Aangezien de BPS geen selectie- of evaluatiefase is, kunnen alle potentiële inschrijvers deelnemen aan de BPS. De HAN streeft ernaar een applicatie voor een leermanagementsysteem te implementeren met zo min mogelijk maatwerk. Om de standaardisatie te maximaliseren zal de HAN haar processen aanpassen aan de ‘best practices’ in de markt; bij voorkeur door gebruik te maken van standaard functionaliteiten in de applicatie(s) (technology standards) en in tweede plaats door gebruik te maken van
standaard inrichtingen die bij andere klanten al succesvol zijn geïmplementeerd (business standards). Om potentiële inschrijvers de kans te geven ‘best practices’ te toetsen bij de stakeholders van de HAN voordat er een daadwerkelijke
inschrijving wordt ingediend, is een ‘BPS’ fase onderdeel van de aanbesteding. De verwachting is dat dit leidt tot kwalitatief hoogwaardige inschrijvingen van alle inschrijvers met een hoge mate van standaardisatie. De totale doorlooptijd van de BPS zal ongeveer vierweken bedragen en omvat het:
● inlezen in de huidige situatie, en de user stories van de HAN, en het ‘mappen’ van best practices hierop door potentiële inschrijvers;
● opleveren van een ‘fit/gap analyse’ door potentiële inschrijvers, voorafgaand aan de presentaties;
● verzorgen van een presentatie aan HAN-vertegenwoordigers door potentiële inschrijvers.

Aangezien de inspanning voor potentiële inschrijvers in de BPS substantieel zal zijn, zal de HAN iedere deelnemer aan de BPS, behalve de inschrijver aan wie de opdracht gegund gaat worden, een vergoeding betalen van €12.500,- exclusief BTW voor geleverde diensten. Voorwaarde voor de vergoeding is het:
● opleveren van de fit/gap analyse;
● vormgeven en presenteren van de BPS;
● indienen van een geldige* inschrijving.

Bron: Tenderned zaterdag 3 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271134

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *