Kopen van voertuigen – Cedris – Aanbestedingsnieuws

Kopen van voertuigen – Cedris

Foto: 3xPstudio

Cedris is de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. De organisatie van Cedris heeft bijna 100 leden. De leden van Cedris zorgen voor een goede match op de arbeidsmarkt tussen werkgevers en mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt. Het gezamenlijke doel is om meer betaald werk te creëren voor mensen die (nog) niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, bijvoorbeeld vanwege een beperking. Als het kan bij een reguliere werkgever, maar indien nodig bij een sociale onderneming of op een beschutte werkplek.

De aanbestedende dienst heeft in mei/juni 2022 een marktconsultatie gehouden om voorlopige ideeën met betrekking tot de opdracht en aanbesteding aan de markt te toetsen, inzicht te verkrijgen in kansen en risico’s die dienaangaande door de markt worden gezien en zich een beeld te vormen van de mate van interesse in de markt om mee te dingen naar de opdracht. Veertien ondernemers hebben een respons ingediend, waarvoor Cedris hen dank zegt. De informatie die is vergaard in de marktconsultatie is gebruikt bij de nadere besluitvorming rondom en de invulling van de aanbesteding. Dit is, voor zover relevant, integraal verwerkt in de aanbestedingsstukken. Er wordt geen separaat verslag gepubliceerd, gezien de aard verstrekte informatie en/of het feit dat de verstrekte informatie in veel gevallen als vertrouwelijk is aangemerkt. Hierdoor zou een
separaat verslag zodanig geabstraheerd en gefragmenteerd zijn dat een verslag naar de mening van Cedris niet zinvol is.

De opdracht is gesplitst in meerdere percelen, namelijk:
1. Perceel 1 betreft de koop van personenwagens inclusief elektrische personenwagens.
2. Perceel 2 betreft de koop van niet elektrische bestelwagens / (kleine) personenbussen, inclusief 9- persoonsbussen.
3. Perceel 3 betreft de koop van elektrische bestelwagens.
4. Perceel 4 betreft de koop van elektrische (kleine) personenbussen, inclusief 9-persoonsbussen.

Momenteel bestaat het wagenpark van de deelnemers uit 3.121 voertuigen
Inschrijvers mogen inschrijven op alle percelen. Een inschrijver kan alle percelen gegund krijgen.

De aanbestedende dienst organiseert een Europese aanbesteding volgens de zogenaamde openbare aanbestedingsprocedure. De aanbestedende dienst is voornemens om voor de deelnemers per perceel een overeenkomst te sluiten met drie inschrijvers voor de koop van voertuigen. Er is sprake van een raamovereenkomst met een initiële looptijd van achtenveertig maanden
met de mogelijkheid de overeenkomst tweemaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens vierentwintig maanden.

Bron: Tenderned vrijdag 12 augustus 2022

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269589

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *