Herinrichting gemeentehuis Drimmelen – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting gemeentehuis Drimmelen

Gemeentehuis Drimmelen
Foto: ©Gemeente Drimmelen

De gemeente Drimmelen wil een overeenkomst sluiten met één opdrachtnemer die in staat is om het gewenste standaard meubilair voor het gemeentehuis te leveren en gebruiksklaar te plaatsen.
De scope van het perceel ‘Standaardmeubilair’ betreft meubilair bedoeld voor beeldschermwerkplekken en vergadervoorzieningen. Hiermee zijn de volgende productgroepen gemoeid:
• Werkplekmeubilair: Solo en Duo Zit/sta bureaus;
• Bureaustoelen;
• Vergadertafels;
• Vergaderstoelen;
• Krukken
Inschrijvers dienen te voldoen aan de gestelde eisen opgenomen in het programma van eisen.

Er wordt tijdens de aanbestedingsprocedure een schouw georganiseerd. De schouw staat gepland op 5 september 2022 om 10:00 met eindtijd 11:30. Het doel van de schouw is de potentiële inschrijvers in de gelegenheid te stellen zich een goed beeld te vormen van de opdracht. De schouw zal plaatsvinden op de volgende locatie: Park 1 made, gemeentehuis Drimmelen.
Potentiële inschrijvers kunnen zich aanmelden voor de schouw via de berichten box van Tenderned tot uiterlijk 2 september 2022 11:00. Er mogen maximaal twee personen van de potentiële inschrijver aanwezig zijn bij de schouw. Op vragen zal tijdens de schouw niet worden ingegaan. Voor het stellen van vragen naar aanleiding van de schouw wordt verwezen naar de “Nota van Inlichtingen”.

De opdracht betreft een eenmalige overeenkomst. De looptijd van deze overeenkomst loopt tot en met het opleveren van het eindproduct, zijnde alle producten opgenomen in het programma van eisen dienen geleverd te zijn, met als uiterste datum 31 maart 2023.

Indien een inschrijving voldoet aan de procedurele voorwaarden en compleetheid, en voldoet aan
alle gestelde minimumeisen, uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen vindt beoordeling van de
inschrijving plaats op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitverhouding.

NDR: We blijven het zeggen:  Stom stom stom om Aanbestedingsnieuws niet te lezen. Dan zou je deze fout niet maken. In hetzelfde document stelt aanbesteder :

Inschrijvingen van inschrijvers op wie één of meer van de uitsluitingsgronden zoals omschreven in
het UEA van toepassing zijn, zijn ongeldig en worden uitgesloten van verdere deelname aan deze
aanbestedingsprocedure.

DUS: Indien een inschrijving voldoet aan de procedurele voorwaarden, compleetheid, alle gestelde minimumeisen en geschiktheidseisen en er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn vindt de beoordeling van de inschrijving plaats op basis van het gunningscriterium de beste prijs- kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 12 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269624

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *