Marktvisie Diversiteit en Inclusie bij inhuur gepubliceerd – Aanbestedingsnieuws

Marktvisie Diversiteit en Inclusie bij inhuur gepubliceerd

Publieke organisaties kunnen volgens een nieuwe Marktvisie, een grote bijdrage leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt en een veilige sociale (werk)omgeving door het thema Diversiteit & Inclusie (D&I) op te nemen in aanbestedingen. Dat blijkt uit een persbericht van PIANOo van 3 oktober 2022. De marktvisie is geschreven voor publieke organisaties, zodat zij D&I onderdeel kunnen maken van hun aanbestedingen.

In 2021 is PIANOo samen met de directie Emancipatie (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de Buyer Group Inhuur Professionals gestart om het thema D&I in aanbestedingen verder te ontwikkelen. Door D&I mee te nemen in aanbestedingen kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt en een veilige sociale (werk)omgeving. D&I is een relatief nieuw onderwerp binnen (publiek) inkopen en aanbesteden.

De Buyer Group Inhuur Professionals is een samenwerking tussen publieke organisaties en de markt. Er is onderzoek gedaan naar hoe de uitvraag van D&I georganiseerd kan worden. Hierbij is gekeken naar de inhuur van professionals met een hbo/wo achtergrond en adviesdiensten in algemene zin.

Zoals vaker sinds 2015 worden mooie beleidsdoelen in een soort kleurenwiel uitgedrukt en dat geldt blijkbaar ook voor deze marktvisie. Religie is kennelijk mariaal Blauw en leeftijd groen, seksuele oriëntatie blijkbaar Roze, werkstijl is diabolisch rood natuurlijk maar dat is hieronder weergegeven als meer oranje, de kleur rood is blijkbaar niet sustainable.

Zie voor de marktvisie ook:

https://www.pianoo.nl/nl/actueel/nieuws/marktvisie-diversiteit-en-inclusie-bij-inhuur

mirror:

marktvisie-en-inkoopstrategie-bg-diversiteit-en-inclusie-bij-inhuur-september2022(2)

NDR

De redactie van Aanbestedingsnieuws ziet een publieke omwenteling in het denken van overheidsorganisaties zoals gereflecteerd door PIANOo; waarbij steeds meer sociale doelen via het inkoopbeleid moeten worden verwezenlijkt. Was elk ander aspect dan milieu nog een ondergeschoven kindje, nu strekt het zich uit tot ge-emancipeerd personeelsbeleid.

We schreven al over de onhaalbaarheid en zelfs oneerlijkheid van diversiteitsbeleid bij personeels-aanbestedingen. Die onhaalbaarheid hangt steeds samen met de onmogelijkheid van eerlijk kiezen in een inkooptraject, waarmee ook het diversiteits-beleid een oneerlijke keuze voor personeel betekent.

Schijnbaar wil men de latente keuze die voortvloeit uit een aanbestedingstraject voor personeel graag. Al bleek zelfs Halsema in te zien waarom het non-discriminerende personeelsbeleid niet ging leiden tot een effectief campagneteam. Het nationale inkoopbeleid blijft sturen op een kleuterkleurboek met cryptische betekenissen.

Het zal alle consequenties hebben voor de effectiviteit van overheidsbeleid. Een eerlijke en bewuste belastingbetaler wil Value for Taxpayers Money en dat is dus geen dijkinspecteur die meer divers of geëmancipeerd is, wat zogenaamd gelijk zou zijn; maar een die verstand heeft van wat hij/zij doet. Wokificeren van ons inkoopbeleid zal zeker niet ongemerkt aan de Nederlanders en de hier woonachtigen voorbij gaan. Hopelijk keren sommige schepen ook zonder wal.

Zie eerder:

Personeel: mag het wat kosten?

Minister Koolmees wijst verantwoordelijkheid druk flexibele schil af

Inhuur juridische dienstverlening Noord-Holland

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *