Renovatie Piet Hein garage en P18 garage Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Renovatie Piet Hein garage en P18 garage Amsterdam

Foto: Google Streetview

De opdracht ‘Renovatie2 parkeergarages Piet Hein en P18 te Amsterdam’ is door de afdeling Garageparkeren (hierna: GP) opgesteld als onderdeel van het overall strategisch plan om alle assets, waar GP voor verantwoordelijk is, minimaal op niveau 3 conform de NEN 2767 te brengen, de verlichting te verduurzamen en het deels toepassen van de nieuwe huissttijl.

In deze opdracht gaat het om het uitvoeren van éénmalig onderhoud aan de twee parkeergarages Piet Hein en P18 te Amsterdam, met als doel de staat van het onderhoud van de garage weer op peil te brengen. Het betreft dan ook een projectmatige opdracht met de intentie om daarna al het onderhoud onder een nog te contracteren raamovereenkomst te brengen voor alle garages waarvoor GP verantwoordelijk is (voor de lange termijn) en hiermee op peil te houden.

Projectdoelen algemeen:
Hogere brandveiligheid van de twee parkeergarages;
• Parkeergarages gaan voldoen aan hogere duurzaamheid, installatietechnische en bouwkundig;
• Parkeergarages gaan voldoen aan laatst geldende normeringen Elektrotechnisch en Werktuigbouwkundig;
• Vervangen van de technische installaties etc. einde levensduur volgens MJOP;
• Constructie, scheurvorming etc. in beeld en verholpen met verbeterplan en risico analyse;

Het gaat in deze opdracht om (globaal):
Piet Hein garage:
• Planmatig onderhoud (MJOB). Herstelwerkzaamheden conform bevindingenrapportage. Betreft: Bouwkundig incl brandveiligheid), constructief, installaties (ventilatie, transportinst, afvalwater, elektrisch, geluidsinst, BMI)
Beschikbaar budget is vastgesteld in MT Parkeren
Aandachtpunten benoemd vanuit Parkeren:

– Specialistisch onderzoek scheurvorming vloeren en draagconstructies
– Verhelpen diverse bouwkundige lekkages
– Injecteren betonwanden i.v.m. vocht
– Vervangen Tapis Roulant door vaste helling
– Herstel nav inspectierapport NEN 1010/3140

• Aanpassingen brandveiligheid

P18 garage:
• Planmatig onderhoud (MJOB). Herstelwerkzaamheden conform bevindingenrapportage. Betreft: Bouwkundig incl brandveiligheid, constructief, installaties (ventilatie, afvalwater, elektrisch, beveiliging installaties, BMI).
Beschikbaar budget is vastgesteld in MT Parkeren
Aandachtpunten benoemd vanuit Parkeren:

– Coaten van vloer(delen)
– Herstel nav inspectierapport 1010/3140

• Aanpassingen brandveiligheid

Er wordt voor gekozen om de werkzaamheden te specificeren door middel van de STABU-besteksystematiek. Hiermee zijn de werkzaamheden nauwkeurig te omschrijven en de inschrijvende aannemers zijn gewend om met STABU te werken.
Op deze overeenkomst zullen de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) en de daarbij geldende aanvullingen en wijzigingen van de gemeente Amsterdam van toepassing worden verklaard.

De Piet Heingarage (v.h. parkeergarage Amsterdam Passenger Terminal) ligt in stadsdeel Oost op de Oostelijke Eilanden, naast het Muziekgebouw aan ‘t IJ en het scheepvaartmuseum. De Piet Hein Garage heeft een capaciteit van ruim 400 parkeerplaatsen. De gemeente is beheerder en eigenaar van de parkeergarage.
Parkeergarage P18 HVA/ROC is gelegen in Amsterdam Zuidoost vlakbij de Amsterdam ArenA. De gemeente is beheerder en eigenaar van de aan de Fraijlemaborg 131 gelegen parkeergarage.

Geïnteresseerde ondernemers worden in de gelegenheid gesteld een aanwijzing ter plaatse bij te wonen. Indien de ondernemer hier gebruik van wenst te maken, dient hij tot uiterlijk 12 oktober  10.00 uur een verzoek in door middel van een bericht in Tenderned. Eventuele vragen naar aanleiding van de aanwijzing ter plaatse kunnen enkel gesteld worden middels de vraag-en antwoordmodule van Tenderned.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Gunning zal plaats vinden op basis van het gunningscriterium Laagste Prijs. Het betreft een eenvoudige voor een gespecialiseerd bedrijf goed afprijsbare inschrijving op basis van een bestek met eenduidige posten. Er zijn geen risico’s die door meerwaarde in een EMVI beheerst kunnen worden. De meest geschikte marktpartijen om deze klus uit te voeren zijn markpartijen die niet gewend zijn plannen met meerwaarde te schrijven, door op laagste prijs te gunnen kunnen ook kleinere partijen goed inschrijven. Afprijzen van een voorbereid bestek past wel binnen de bedrijfsprocessen van de potentiële inschrijvers.

Bron: Tenderned dinsdag 4 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/256328

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *