Zandtankstation Legmeerpolder tbv GVB – Aanbestedingsnieuws

Zandtankstation Legmeerpolder tbv GVB

Laatst geupdate op mei 28, 2020 door redactie

Foto: Pixabay.com

Zonder remzand mogen de trams niet op het openbaar spoornetwerk rijden. Zand is een essentieel middel voor trams om te kunnen remmen. Vanwege de vereiste veiligheid is het noodzakelijk dat een tram altijd voldoende zand in de reservoirs heeft. Het zandtankstation is een plaats waar personeel van trams hun remzand bij kunnen vullen, het zogenaamde “zandtanken”. In principe is zandtanken een dagelijkse handeling die plaatsvindt aan het begin of aan het einde van een tramexploitatiedag. Door het investeren in een zandtankstation op het opstelterrein Legmeerpolder draagt GVB bij aan het bereikbaar en verbonden houden van de regio en de stad.

Er is nu nog geen zandtankstation aanwezig op het nieuwe opstelterrein Legmeerpolder. GVB begeleidt de inkoop, de bouw en de ingebruikname en is verantwoordelijk voor het onderhoud van een geschikt zandtankstation voor de specifieke trams die op de Amstelveenlijn zullen rijden, te weten de tramserie 15G van GVB. Het project is de mate van geschiktheid voor andere tramseries nagegaan bij de stakeholders en heeft de uitkomst daarvan verwerkt in het eisenpakket. De nieuwe trams rijden gekoppeld met twee tramstellen en het te leveren zandtankstation zal acht vulpistolen linkerzijde spoor en acht vulpistolen rechterzijde spoor krijgen, totaal zestien (16) vulpistolen. Voor dit project wordt een opdrachtnemer gezocht die onder leiding van de bouwdirectie, in een zo kort mogelijk tijdsbestek, verantwoordelijk is voor het opgeleverde resultaat: een geschikt en werkend zandtankstation. GVB zoekt naar een betrouwbare partij , welke in transparantie samen met GVB wil
co-creëren, leren en verkennen. GVB verwacht een pragmatische opstelling. Risico’s worden tijdens de voorbereiding en tijdens de uitvoering geïdentificeerd, belegd en gemanaged. Gedurende de uitvoering van de koop-aanneemovereenkomst zullen er diverse mijlpalen zijn die
bewaakt moeten worden en de opdrachtnemer zal moeten blijven voldoen aan de voorwaarden uit het programma van eisen.

Deze aanbesteding betreft het ontwerpen, engineeren, bouwen en gebruiksklaar leveren van een zandtankstation op het nieuwe opstelterrein van de – eveneens nieuwe – 15G CAF-trams in de Legmeerpolder te Amstelveen. Het trainen van een groep van kerngebruikers behoort ook tot de
werkzaamheden . Na de oplevering is de opdrachtnemer ook verantwoordelijk voor het onderhoud, 10 jaar lang (5 jaar initiële contractperiode en optie tot contractverlening van 1 x 5 jaar), uitgezonderd eventuele garantie- werkzaamheden. Deze (tijdelijke) installatie zal ook verplaatst moeten worden naar de definitieve opstelplaats voordat de Uithoornlijn in gebruik wordt genomen. Niet binnen de scope van de aanbesteding zitten de civiele werkzaamheden (grondverplaatsing, bestratingen, betonplaten/funderingen), sommige E-werkzaamheden (databekabeling en
schutbuizen/mantelbuizen leggen) en camera beveiliging. Er zijn uiteraard wel raakvlakken met de uitvoering van de voornoemde werkzaamheden.

Bron: Tenderned 26 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196150

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *