Marktconsultatie Realisatiecontract A6 Lelystad – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie Realisatiecontract A6 Lelystad

A6 bij Lelystad. Foto: Google Streetview

Rijkswaterstaat bereidt de aanbesteding voor van de realisatie A6 Lelystad en wil daarover graag met de markt in gesprek om te verkennen wat er nodig is om zo goed mogelijk invulling te kunnen geven aan de ambities en projectdoelstellingen, weliswaar binnen kaders, maar wel met speelruimte zodat deze ambities en doelstellingen binnen de opgave maximaal waargemaakt kunnen worden. De tijdspanne tussen de marktconsultatie en de uitvraag biedt voldoende ruimte om de bevindingen een plek te geven.

De marktconsultatie heeft meerdere doelen, te weten:
1. Kennismaken met het projectteam en een basis leggen voor de verdere samenwerking;
2. Geïnteresseerde bedrijven inzicht geven in de vraagstukken en risico’s van het project en in de ambities en uitdagingen van de projectorganisatie A6 Lelystad.
3. Het verrijken van de uitvraag waarin de opdrachtnemer het beste uit zichzelf kan halen gericht op het maximaal bijdragen aan de doelstellingen en ambities van het project;
4. Bedrijven de gelegenheid geven om aan te geven wat er nodig is om ze in staat te stellen een aanbieding te doen die zorgt voor een lage milieu-impact en bijdraagt aan de projectambities op het gebied van duurzaamheid;

De marktconsultatie bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Een plenaire bijeenkomst waarin op interactieve wijze per thema gediscussieerd wordt over de vragen die opgenomen zijn in het markktconsultatiedocument;
2. De mogelijkheid voor de bedrijven die deelnemen aan de marktconsultatie om hun aanvullende suggesties, ideeën en visie na de consultatie tot uiterlijk maandag 21 december 2020 per mail te delen met de projectorganisatie A6-Lelystad;
3. Een verslag op hoofdpunten van de marktconsulatie (inclusief de aanvullende suggesties en ideeën, geanonimiseerd) dat ter afsluiting van de markconsultatie zal worden gedeeld met alle bedrijven die hebben deelgenomen aan de marktconsultatie alsmede aan de niet aan de
marktconsultatie deelnemende bedrijven die zich later in de tijd melden als gegadigde voor de aanbesteding. De marktconsultatie heeft als doelgroep alle bedrijven die belangstelling hebben om samen met de projectorganisatie A6-Lelystad de realisatie van het project uit te voeren.

De marktconsultatie vindt plaats op maandag 14 december 2020, van 10:00 tot 13:00 uur. Dit zal via een online bijeenkomst plaats vinden, waarvoor u na aanmelding een link en nadere instructies zult ontvangen. Alle bedrijven die interesse hebben om deel te nemen, zijn van harte welkom en kunnen zich tot uiterlijk woensdag 9 december 2020 aanmelden via de projectmailbox (A6Lelystad-secretariaat@rws.nl) onder vermelding van naam, email-adres, organisatie en functie. Per bedrijf kunnen zich maximaal twee deelnemers aanmelden. De namen van de deelnemers graag van tevoren doorgeven.

Bron: Tenderned 24 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/212393

1 thought on “Marktconsultatie Realisatiecontract A6 Lelystad

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *