Schoonmaken en lakken gedenkmonumenten Amstelveen en Aalsmeer – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaken en lakken gedenkmonumenten Amstelveen en Aalsmeer

Laatst geupdate op februari 7, 2021 door redactie

S

begraafpark Zorgvlied Amstelveen. Foto: ©Begraafpark Zorgvlied

inds 1 januari 2013 is Amstelveen ambtelijk gefuseerd met de gemeente Aalsmeer. Dit is landelijk de meest grootschalige en vergaande samenwerking tussen twee ambtelijke apparaten waarvan beide gemeentebesturen apart blijven voortbestaan. De samenwerking is overeengekomen in een centrumregeling ambtelijke samenwerking en een Dienstverleningshandvest Aalsmeer-Amstelveen. Deze aanbesteding wordt daarom ook gedaan voor de gemeente Aalsmeer.

De Aanbestedende Dienst is op zoek naar een Opdrachtnemer voor het schoonmaken van gedenkmonumenten en het lakken van teksten op de gedenkmonumenten ten behoeve van de begraafplaatsen van gemeente Amstelveen en de gemeente Aalsmeer. Het betreffen historische
monumenten en deze hebben veelal een beschermende en emotionele waarde. Reden genoeg om het onderhoud over te laten aan de experts.

Het begraafpark Zorgvlied (Amstelveen) en de begraafplaats van Aalsmeer worden gekenmerkt door monumenten. Deze monumenten worden blootgesteld aan weers- en vervuilingsinvloeden. Een van de grootste factoren van de vervuiling zijn de beplanting en de bomen. Zorgvlied heeft circa 12.400 monumenten op een grondvlak van 260 x 130 cm. Door het jaar heen worden graven opgeheven en komen er graven bij. Deze monumenten bestaan uit natuursteen, beton, glas, keramiek, metaal of hout. Er dient uit te worden gegaan van behandeling van allle monumenten/teksten ongeacht de maatvoering of materiaal. De opdrachtnemer zal zich moeten schikken naar de tuinbaas die eindverantwoordelijk is voor dit deel van de begraafplaats. Tijdens begrafenissen, crematies en as bestemmingen zullen de werkzaamheden op aanwijzing van de tuinbaas of de voorloper worden stilgelegd en zullen de werkzaamheden moeten uitwijken naar een ander deel van de begraafplaats. De opdrachtnemer kan gebruik maken van de hoofdpaden en op aanwijzing de secundaire paden. Er zijn in totaal 42
watertappunten aanwezig op diverse locaties. Het Zorgvlied terrein is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot en met 17.00 uur. De begraafplaats in Aalsmeer is 4 hectare groot. Er zijn in totaal 3000 graven waarvan ongeveer 2240 graven in gebruik zijn. De begraafplaats kenmerkt zich door een entree met zicht op een molen. Aan het centrale plein grenzen de grafvelden die met een kamerstructuur van hagen zijn ingedeeld. Door de grote hoeveelheid bomen, heesters en hagen wordt de begraafplaats ook wel als park gezien waarin de grafmonumenten een onderdeel vormen van het geheel. Door de vele bomen worden de monumenten groen vanwege algenvorming. Hierdoor worden de teksten van de grafmonumenten minder goed leesbaar. De begraafplaats Aalsmeer heeft tevens een tuinbaas die  eindverantwoordelijk is voor dit deel van de begraafplaats. Opdrachtnemer zal zich dan ook moeten schikken naar deze tuinbaas. Tot tegenstelling van Zorgvlied zijn de familie graven in maatvoering 40% kleiner. Het aantal algemene graven op de begraafplaats bestaan uit
drie lagen waardoor de gedenk monumenten zijn opgesplitst in drie kamers. Beplanting op de graven wordt onderhouden door de begraafplaats zelf om te voorkomen dat de beplanting schade aanbrengt aan de graven. Alle beplantingen die over de rooilijn groeien worden verwijderd of
afgeknipt om de grafsteen goed te kunnen schoonmaken. De uitvaarten vinden voornamelijk in de middag plaats. Dit geeft ruimte om in de ochtend ongestoord te kunnen werken. De begfraafplaats Aalsmeer is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 16.00 uur.

De werkzaamheden worden uitsluitend in onderstaande maanden uitgevoerd. Het schoonmaken van de monumenten vindt plaats vanaf 1 februari tot en met 30 april. Het lakken van de teksten vindt plaats van 1 augustus tot en met 30 september. Met uitzondering van de ingangsdatum van de overeenkomst.De uitvoering van de werkzaamheden op Zorgvlied zullen plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot en met 17.00 uur. Op begraafplaats Amstelveen zullen de werkzaamheden plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 16.00 uur.De opdrachtnemer zal eerst beginnen met het schoonmaken en lakken van de graven op Zorgvlied aansluitend zal opdrachtnemer de werkzaamheden verrichten op de begraafplaats Aalsmeer. De monumenten dienen te worden schoongemaakt met biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel. Opdrachtnemer dient de samenstelling van het schoonmaakmiddel kenbaar te maken aan de opdrachtgever. Er wordt gewerkt met RAL-kleuren. De huidige kleur van de teksten dient gebruikt te worden tijdens het lakken van de tekst. De kleur van de tekst kan op voorhand worden gewijzigd in overleg met de rechthebbende.

De dienstverleningsovereenkomst die bij een eventuele gunning wordt aangegaan kent een looptijd van vier jaar, met als gewenste ingangsdatum 4 februari 2021 eindigend op 1 februari 2025. De looptijd kan twee keer met één jaar door de opdrachtgever eenzijdig worden verlengd.
Het uitgangspunt bij de optionele verlenging is een verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden.

Bron: Tenderned 24 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/212443

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *