Marktconsultatie exploitatie zwembad(en) Heerlen UPDATE – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie exploitatie zwembad(en) Heerlen UPDATE

Foto: pexels.com

Gisteren mochten we u berichtten over een wat warrig geplaatste, als  aankondiging van een concessieopdracht vermomde, marktconsultatie en dan ook nog dubbelop. Zie hiervoor Marktconsultatie exploitatie zwembad(en) Heerlen (dubbelop en niet erg volledig)

Het doet ons deugd dat inmiddels enig reparatiewerk is verricht.

De aanbestedende dienst wil graag een zo concreet mogelijk beeld hebben van de mogelijkheden en beperkingen die marktpartijen in deze aanbesteding zien op punten alsmede ten aanzien van de door de gemeente te hanteren uitgangspunten en randvoorwaarden. (alle vermeld in het marktconsultatiedocument, link naar bron aan het eind van dit artikel).
Om dat beeld op een verantwoorde manier te bewerkstelligen, met oog voor de effecten op een eventuele aanbestedingsprocedure, wordt deze marktconsultatie georganiseerd. Hieraan kunnen door de deelnemers geen rechten worden ontleend met betrekking tot de voorgenomen aanbesteding.

Kandidaten die willen deelnemen aan deze consultatie moeten hun technische- en beroepsbekwaamheid uiterlijk 1 september 2020 aantonen middels één referentie waaruit blijkt dat zij een openbaar zwembad exploiteren bestaande uit minimaal één overdekt bassin met een wateroppervlak van tenminste 385 m2, waarin inbegrepen een 25-meterbad. De kandidaat dient te bewijzen dat hij beschikt over bovenstaande
kerncompetentie door het overleggen van één referentie aangaande de exploitatie die heeft plaats gevonden gedurende een aaneengesloten exploitatieperiode van minimaal drie jaar, niet eindigend vóór 1 januari 2019.

Na aanmelding en verificatie van uw beroepsbekwaamheid ontvangt u een itemlijst met bespreekpunten, bijbehorende stukken en een datumvoorstel voor de consultatie. Deze zal medio september op locatie plaatsvinden. Het betreft geen collectieve maar een individuele consultatie. U kunt zich via TenderNed aanmelden voor deze consultatie met vermelding van uw beroepsbekwaamheid door indiening van het bij de marktconsultatiedocumenten gevoegd formulier.
Iedere kandidaat die voldoet aan de gestelde eis mag deelnemen aan de consultatie. Geselecteerde marktpartijen zullen worden gevraagd om een “Protocol marktconsultatie” te ondertekenen.

Bron: Tenderned 20 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202977

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *