Herinrichting Verlengde Maanderweg en Hakselseweg Ede – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Verlengde Maanderweg en Hakselseweg Ede

Hakselseweg Ede
Foto: ©gemeente Ede

Dit herinrichtings project kent een lange aanloop, de eerste communicatie over dit project met de omgeving heeft al plaats gevonden in 2017.
Vervolgens is er een grote discussie ontstaan over de nieuwe inrichting van de Verlengde Maanderweg en de Hakselseweg. De discussie over de inrichting vond zowel plaats tussen de gemeente Ede en de omgeving als in de omgeving onderling. In de afgelopen jaren zijn er meerdere werken in uitvoering geweest in de omgeving. Vanuit de omgeving is er met name onvrede in de manier waarop en de mate waarin is gecommuniceerd over deze werkzaamheden. De verkeersmaatregelen en omleidingen in de omgeving hebben tot veel overlast geleid. Grote toename van verkeersaantallen en hardrijders in woonstraten. Zowel in de omgeving als langs de Verlengde Maanderweg en de Hakselseweg zijn bedrijven
die afhankelijk zijn van hun transport over deze wegen. 
In de nabije omgeving zijn twee grote projecten in uitvoering. Soma terrein en Kolkakkerbuurt. Het is belangrijk dat o.a. aan- en afvoer, verkeersmaatregelen, omleidingen en de communicatie naar de omgeving wordt afgestemd. Het project Kolkakkerbuurt kent een aantal directe raakvlakken met het project en dan met name met de Verlengde Maanderweg.  De bomen in de Verlengde Maanderweg en de Hakselseweg behoren tot de hoofdgroenstructuur van de gemeente Ede. Daarnaast zijn deze bomen beeldbepalend voor de Verlengde Maanderweg en de Hakselseweg. In het ontwerp is in grote mate rekening gehouden met het behouden van deze bomen. Dit betekent dat er veel maatwerk is opgenomen in het ontwerp rondom de bomen. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden er werkzaamheden uitgevoerd door de nutsbedrijven. Ook hierbij moet in grote mate rekening worden gehouden met de aanwezige bomen.

Het uit te voeren werk is gelegen in het centrum van Ede in de gemeente Ede. Het werk is opgedeeld in twee percelen. Deze zijn:
Perceel 1: Hakselseweg, met aansluitende werkzaamheden in de zijstraten:
Perceel 2: Verlengde Maanderweg deel 1, met aansluitende werkzaamheden in de zijstraten:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:

 • Treffen van verkeersmaatregelen (direct op het werk);
 • Opbreken van elementenverharding;
 • Opbreken van asfaltverharding;
 • Opbreken van funderingslagen;
 • Opbreken van riolering;
 • Uitvoeren van grondwerken;
 • Aanbrengen van riolering;
 • Aanbrengen van kolken en putranden;
 • Aanbrengen / uitvullen van funderingslagen;
 • Aanbrengen elementenverharding;
 • Aanbrengen van asfaltverhardingen;
 • Aanbrengen van markeringen;
 • Aanbrengen van kantopsluiting;
 • Uitvoeren van groenwerkzaamheden;
 • Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Uit de doelstellingen, er zijn er meer lichten wij:

De opdrachtnemer draagt zorg voor het zo veel mogelijk voorkomen van schade aan bestaande flora en fauna. In dit project vragen we expliciet aandacht om de schade aan de aanwezige bomen tot een minimum te beperken. En dat zal een hele kluif worden gezien de beschikbare ruimte. Zie hiervoor ook de bomenposter van Stadswerk op http://www.bomenposter.nl

Bron: Gemeente Ede

Bronnen: Gemeente Ede, Bomenposter.nl en Tenderned 20 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/203029

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *