Marktconsultatie exploitatie zwembad(en) Heerlen (dubbelop en niet erg volledig) – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie exploitatie zwembad(en) Heerlen (dubbelop en niet erg volledig)

Foto: www. pixabay.com

De gemeente Heerlen heeft besloten om het bestaande zwembad Otterveurdt in Hoensbroek te renoveren. De gemeente gaat uit van een periode van circa 1 jaar voor de renovatie van Otterveurdt. De renovatie zal medio 2021 starten. Ook is de gemeente voornemens om een nieuw doelgroepenbad te realiseren in de kern Heerlen op een nog nader te bepalen locatie in of rond het centrum (het ‘Centrumbad’). Definitieve besluitvorming hierover heeft nog niet plaatsgevonden. Het exploitatiecontract met de huidige exploitant van Otterveurdt loopt in mei 2021 af en de gemeente wenst de exploitatie van beide baden middels een aanbesteding aansluitend risicodragend onder te brengen bij één marktpartij. Het bovenstaande houdt in dat de aanbesteding na het zomerreces 2020 zal worden voorbereid en uitgevoerd. Voorafgaand aan de aanbesteding wenst de aanbestedende dienst een op zichzelf staande marktconsultatie te houden omdat de aankomende aanbesteding enkele specifieke aandachtsgebieden kent.

AN: De eerste opmerking bij deze marktconsultatie is dat hij niet is gepubliceerd als Marktconsultatie maar als aankondiging van een concessieovereenkomst. Erger nog hij staat dubbel in Tenderned https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202957 is een Chinese kopie van https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202950 

Er zijn geen marktconsultatie documenten toegevoegd, geen vragenlijsten. Dus als u geïnteresseerd bent in de exploitatie van zwembaden in de gemeente Heerlen, haast u om contact op te nemen met de contactpersoon, hieronder vermeld.

U heeft nog 13 dagen om te reageren staat in het dashboard, als u dit leest zal het twaalf of minder zijn,

Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 01/09/2020 Plaatselijke tijd: 10:00

 • Officiële benaming:Gemeente Heerlen
 • Nationale identificatie:281696588
 • Postadres:Putgraaf 188
 • Plaats:Heerlen
 • NUTS-code:NL
 • Postcode:6411 GT
 • Land:NL
 • Contactpersoon:Laura de Gooyert
 • Telefoon:+31 642695256
 • E-mail:laura@denp.org
 • Fax:-

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres. Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend via elektronische weg op: 

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ a50fb5cadaf89ffe8c8cf3236183059c
het hierboven vermelde adres

Nee, deze “marktconsultatie” verdient geen schoonheidsprijs. Een beetje een dubbelop geplaatste luchtballon.

 

 

 

1 thought on “Marktconsultatie exploitatie zwembad(en) Heerlen (dubbelop en niet erg volledig)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *