Verhuisdiensten gemeente Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Verhuisdiensten gemeente Den Haag

Foto: Pixabays’s RichardsDrawings

De gemeente Den Haag wenst een raamovereenkomst te sluiten met één opdrachtnemer De af te sluiten raamovereenkomst “Verhuisdiensten” omvat het op afroep verrichten van onderstaande werkzaamheden en/of diensten:
1. Interne en externe verhuizingen: in- en uitpakken, transport gereed maken, verplaatsen c.q. transporteren van de te verhuizen materialen;
2. Externe opslag: het tijdelijk opslaan en stof- en vlekvrij maken voor uitlevering, van meubilair en overige goederen met de daarbij bijbehorende digitale administratie en voorraadbeheer;
3. Externe opslag: het tijdelijk opslaan van inboedels i.v.m. projectmatige activiteiten (herinrichtingen) bij opdrachtgever;
4. Transport: het op afroep verrichten van transportwerkzaamheden;
5. Handyman activiteiten: de werkzaamheden betreffen lichte technische werkzaamheden, zoals het ophangen van wanddecoraties, (de)montage, enz. De handyman dient zelf het benodigde gereedschap mee te nemen;
6. Demontage en montage van meubilair;
7. Verplaatsen (intern en extern) van kluizen/bijzondere objecten;
8. Archief verhuizing (tevens in- en uitpakken);
9. Ontruimen/ locatie bezemschoon opleveren/ en afvoeren van onbruikbaar (niet standaard kantoor) meubilair;
10. Leveren verhuismaterialen zoals dozen, meterbakken, boeken-transportkarren, rolcontainers, stickers etc.;
11. Verhuizing van kunst en antiek;
12. Leveren van verhuispersoneel op basis van een uurtarief voor werkzaamheden onder regie van de opdrachtgever.

Alle gemeentelijke panden maken deel uit van deze aanbesteding. In totaal gaat het op dit moment om ca. 100-150 panden, dit aantal kan fluctueren. De aard van de panden varieert sterk: Van StadhuisBibliotheekcomplex en Stadskantoor Leyweg tot sporthal, van straatveegpost tot begraafplaats. Dit brengt met zich mee dat de inventaris van deze panden zeer uiteenlopend kan zijn, maar ook dat de omvang per verhuizing sterk kan variëren. De grootte van sommige panden kan ertoe leiden dat interne verhuizingen qua arbeidsintensiviteit sterk wisselend kunnen zijn. De exacte verdeling tussen kleine en grotere opdrachten kan de gemeente daarom niet geven. Gemiddeld gaat het om 3 tot 5 opdrachten per
week. Voor kleine opdrachten geldt dat deze waar mogelijk gebundeld worden voor een vaste dag per week, waardoor in principe een dagtaak voor 1 tot 2 verhuizers ontstaat. De gemeentelijke panden waar in de nabije toekomst mogelijkerwijs verhuizingen plaats zouden kunnen
vinden zijn bijvoorbeeld Spui 70, Leyweg 813 en Binckhorstlaan 117-119, dit zijn de grotere panden van gemeente Den Haag. Daarnaast omvat de panden voorraad nog de eerdergenoemde ca. 100 tot 150 kleinere panden.
In de afgelopen jaren is gemiddeld voor € 330.000 ex. btw per jaar uitgegeven aan verhuisdiensten.

In zijn algemeenheid treedt bij de uitvoering van opdrachten namens het IDC ( Intern DienstenCentrum) het team P&I ( Preventie en Interventie) als opdrachtgever op. Daarnaast zal een aantal diensten ook zelfstandig opdrachten kunnen verstrekken
onder de paraplu van de te sluiten raamovereenkomst. Dit zijn bijvoorbeeld maar niet uitsluitend de volgende diensten:

  • DPZ: Dienst Publiekszaken
  • SZW: Den Haag Werkt

De gemeente Den Haag heeft het recht om bovenop de in de aanbestedingsstukken vermelde (maximale) hoeveelheden en de daarmee corresponderende totaalprijs over de gehele looptijd maximaal 30% van die hoeveelheid extra af te nemen. Deze mogelijke extra afname is meegenomen in de waardebepaling van de opdracht en valt binnen de maximale hoeveelheid van de overeenkomst.

Vermeldenswaardig is de logistieke situatie bij het Stadhuis-Bibliotheekcomplex. De bevoorrading gebeurt hier aan de Kalvermarkt 81-83. Hier moet voor aflevering van grotere hoeveelheden goederen gebruik worden gemaakt van een vrachtwagenlift waarmee de auto naar de zgn. expeditiehof (kelder) wordt verplaatst waar het uitladen gebeurt. Deze lift is 9 meter lang en 3,5 meter hoog. Het draagvermogen is 22 ton. De tijd die het ‘liften’ in beslag neemt is minimaal 5 minuten (dus minimaal 10 in totaal). Voor kleinere hoeveelheden goederen is een inpandige goederenlift aanwezig en kan de bestelauto buiten blijven staan. Houdt u hierbij wel rekening met de venstertijden. Daarnaast is het ook mogelijk om op andere locaties te lossen, uiteraard rekening houdend met de geldende venstertijden en vergunningen. Voertuigen die in het afgesloten gebied moeten zijn, kunnen in de ochtenduren tijdens venstertijden naar binnen. De venstertijden zijn: Op werkdagen van 05:00 uur tot 11:30 uur en in weekends van 06:00 uur tot 11:30 uur. Binnen de venstertijden gaan de in- en uitrijpollers omlaag zodra een voertuig zich bij de poller aanmeldt.

In deze procedure is gekozen voor een raamovereenkomst. Vooraf kan de omvang van deze opdracht niet goed worden bepaald. Daarnaast is het onzeker wanneer de gemeente Den Haag gebruik wil maken van de betreffende diensten. Daarom past de vorm van de raamovereenkomst het beste bij deze opdracht. De raamovereenkomst treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2021. De raamovereenkomst
heeft een looptijd tot 31 mei 2023 en eindigt na verloop van deze looptijd van rechtswege. De overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente Den Haag worden verlengd met een periode van 1 jaar. Indien de gemeente Den Haag gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen deelt zij dit 3 maanden voor het einde van de looptijd schriftelijk mee.

Moeten de woorden gemeente, provincie, waterschap en stadhuis  in de volgende zinnen met een hoofdletter worden geschreven?
– ‘Hij werkt bij de gemeente Gouda, in dat beroemde stadhuis.’
– ‘Hij werkte eerst voor de provincie Overijssel, en nu voor waterschap De Dommel.’

Nee. De woorden gemeente, provincie, waterschap en stadhuis krijgen een kleine letter.

Woorden als gemeente, provincie en waterschap zijn geen eigennamen maar soortaanduidingen: aanduidingen van een bepaald soort instellingen. Daarachter volgt de eigennaam van de stad, de provincie of het waterschap: gemeente Gouda, provincie Overijssel,waterschap De Dommel. Een vergelijkbaar geval is het koninkrijk België of de staat Florida.

Bron: https://onzetaal.nl/taaladvies/gemeente-provincie-stadhuis/

( Dit was even een vriendelijk bedoelde tip voor de auteurs van de aanbestedende dienst)

Bron: Tenderned 19 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202896;

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *