Marktconsultatie buiteninstallaties Zoetermeer ( even in de tijdmachine) – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie buiteninstallaties Zoetermeer ( even in de tijdmachine)

Met deze marktconsultatie wil de gemeente Zoetermeer de visie en uitgangspunten toetsen aan de markt voor het verstrekken van een langdurige opdracht. Het betreft een opdracht voor onderhoud en vervanging van elektrische installaties in de
buitenruimte (openbare verlichting en verkeersregelinstallaties). Omdat Zoetermeer echt afstapt van de traditionele wijze van aanbesteden en contracteren, willen zij graag weten
of deze wijze ook aansluit bij de markt. Zoetermeer heeft daarom uw input hard nodig. De veiligheid en functionaliteit van de openbare ruimte dient te worden geborgd. Het reguliere onderhoud van de buiteninstallaties zal daarom op een juiste manier moeten worden uitgevoerd. Toekomstige ontwikkelingen zoals de energietransitie en stedelijke herontwikkeling zorgen
ervoor dat Zoetermeer ook voor een doelmatigheidsvraagstuk staat. Hoe zorgt Zoetermeer er bijvoorbeeld voor dat de keten in staat is om die ontwikkelingen bij te benen? Hoe blijft kennis in organisaties geborgd? Maar ook: kan Zoetermeer bewerkstelligen dat er minder versnippering is bij de uitvoering van de verschillende disciplines als het gaat om het onderhoud van buiteninstallaties? Dat zijn vragen die wij niet zonder hulp en inzicht van de markt kunnen beantwoorden. Daarom heeft Zoetermeer bij deze opdracht niet alleen een aannemer nodig die het dagelijks onderhoud uitvoert, maar ook een partij die bereid is om bij de uitvoering te groeien in het takenpakket. Dit vergt van beide organisaties commitment en een zeker aanpassingsvermogen.

De gemeente Zoetermeer zit met een aantal vragen:

1. Waarom ziet u het zitten om te participeren in het waarmaken van bovenstaand wensbeeld?
a. Wensbeeld: Doelmatig: Kunt u zich in vinden in het geschetste beeld om doelmatiger te werken (gelet op continuïteit, samenwerking, toekomstige ontwikkelingen, prijs, minder versnippering en meer efficiëntie)? En wat is uw wensbeeld?
b. Wensbeeld: Scope: Een overeenkomst met één partner voor de scope heeft de voorkeur voor de gemeente. Vanuit efficiency lijkt het erop om de coördinatie in de uitvoering bij onze partner te leggen. Hoe kijkt u aan naar onze aanname? (Coördinatie: Het op hetzelfde doel afstemmen, op elkaar afgestemd houden en richten van de bedrijfsfunctie en van de daarbij behorende activiteiten)
2. Samenwerking: hoe kijkt de markt tegen een nieuwe rol aan van partner in plaats van opdrachtnemer?
3. Groeimodel: welke voordelen en welke nadelen ziet u hierin?
4. De opdracht: Waar ziet u kansen liggen? En wat zijn volgens u de risico’s?
5. Stel: U komt in aanmerking voor het verkrijgen en uitvoeren van de opdracht. Welke voorwaarden stelt u dan aan ons om deze opdracht te aanvaarden?
6. Dream Academy: waar ziet u de kansen en waar ziet u uitdagingen om hierin te participeren?
7. Ziet u nog andere samenwerkingsvormen dan in de presentatie is opgenomen?

U hoeft de vragen niet schriftelijk beantwoorden. De vragen dienen als leidraad voor de mondelinge marktconsultatie.

En nu komt er een probleem. u kunt zich aanmelden voor deze MC tot 6 januari 2022. De publicatie op Tenderned was op vrijdag 7 januari, de dag dat de gemeente deelnemers wil uitnodigen. De individuele gesprekken zullen gepland worden op donderdag 13 januari 2022, maandag 17 januari 2022, dinsdag 18 januari 2022, donderdag 20 januari 2022 en maandag 24 januari 2022. Deze gesprekken zullen plaatsvinden via teams. U wordt verzocht aan te geven naar welk dagdeel uw voorkeur uitgaat. U hoort zo spoedig mogelijk of en wanneer u wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Dit is wel echt afstappen van een traditionele wijze van handelen.  Vermoedelijk is dit ontstaan daar de meeste documenten dateren van 22 december 2021. De gemeente is nu weer aan zet.

Bron: Tenderned vrijdag 7 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248719 

NDR: Als u nu opmerkt dat wij er ook lekker vlot bij zijn als wij op woensdag een bericht van de vrijdag ervoor plaatsen, kunnen wij u niets anders dan gelijk geven. Voor mei 2021 plaatsten wij in de nacht berichten die in die dag op Tenderned geplaatst waren, de op vrijdag geplaatste artikelen behandelden wij zondagnacht voor publicatie op maandag. Door de invoering van het eerst plaatsen op TED en twee dagen later op Tenderned is er, laten we het maar bij de naam noemen een zooi ontstaan. Op vrijdag, zaterdag en zondag komen we om in de aankondigingen en dat droogt op maandag en dinsdag vrijwel volledig op. Blijkbaar is er geen één aanbestedende dienst die hiermee voldoende rekening houdt en vooral planningen gaan vreemde gedragingen vertonen. Aanbestedende diensten werken i.h.a. niet in het weekend en ook potentiële inschrijvers nemen dan vrijaf. We hebben er al eerder over geschreven dat zo vier dagen de mist ingaan en er een driedaagse werkweek resteert.  Zie: De driedaagse werkweek en BPKV hoe schrijf je dat uit? Deze situatie duurt nu bijna een jaar en er is geen verandering in gekomen. Blijkbaar neemt noch politiek noch aanbestedende diensten hun werk serieus. Het gevolg (aan de zijlijn) voor onze edities is dat wij in de zondagnacht de publicaties van vrijdag en zaterdag behandelen en op maandag publiceren , in de maandagnacht die van zondag en maandag ( zo die er zijn) voor de dinsdageditie en in de dinsdagnacht voor de editie van woensdag moeten we op jacht naar nieuws en kijken we o.a. ook naar de marktconsultaties sinds vrijdag.  Ook als het mosterd na de maaltijd is zoals bij deze consultatie. Wij realiseren ons terdege dat Aanbestedingsnieuws geen deel uit maakt van welke aanbestedingsprocedure dan ook, wij signaleren alleen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *