Marktconsultatie bruggen Krommenie – provincie Noord-Holland – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie bruggen Krommenie – provincie Noord-Holland

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: © Provincie Noord-Holland

De Bruggen Krommenie ligt over de Nauernasche Vaart in de gemeente Zaanstad en verbindt Wormerveer met Krommenie. De brug is onderdeel van de drukke provinciale weg N203 en vormt een belangrijke schakel in het wegennetwerk van de provincie Noord-Holland. De Brug Krommenie bestaat uit 2 delen: brug A richting Krommenie-Assendelft dateert uit 1932 en brug B verbindt Wormerveer-Zaanstad welke dateert uit 1966. Beide bruggen zijn zowel in technisch- als verkeerskundig opzicht dringend aan vernieuwing toe en vormen voor het wegverkeer een belangrijke schakel in het provinciaal wegennetwerk. De Nauernasche Vaart is voor beroepsvaart en recreatief vaarverkeer de verbinding tussen het Noordzeekanaal en het noorden van Noord-Holland. Daarbij is een aantal bedrijven voor hun bedrijfsvoering afhankelijk van dit kanaal. De provincie heeft het voornemen het project vervangen bruggen Krommenie via een bouwteam 2.0 op de markt te zetten. De 2e fase zal dan via een UAV-gc contract verlopen.

De provincie Noord-Holland werkt op dit moment de (pre) contractuele fase uit voor de vervangen van Bruggen Krommenie. Hiervoor zijn meerdere onderzoeken opgezet, waaronder ecologisch onderzoek, verkeersonderzoek en bodemonderzoek. De verdere planning van het project hangt ook samen met de garantie van een goede bereikbaarheid en doorstroming op belangrijke wegen in de omgeving. Zo wordt het vervangen van Bruggen Krommenie afgestemd op andere werkzaamheden in de omgeving. Denk hierbij aan het vernieuwen van de Zaanbrug en werkzaamheden vanuit het project A8/A9. Ook vindt er afstemming plaats met bewoners en bedrijven die afhankelijk zijn van de brug voor hun bereikbaarheid.

De marktverkenning start met een schriftelijke ronde in de vorm van een vragenlijst. De provincie verzoekt u om het invulformulier vragenlijst in te dienen uiterlijk op 20 februari 2023 voor 12.00 uur via het platform Tenderned. De door u ingevulde vragenlijst kunt u als een bijlage bij een bericht uploaden (gebruik a.u.b. formats MS office en/of gescand in .PDF).  Deze marktverkenningsfase biedt tevens de mogelijkheid voor deelnemers om hun expertise op eenvoudige wijze kenbaar te maken aan de provincie.

Optioneel: na de schriftelijke vragenronde kan de Provincie besluiten om aanvullend een individuele ronde te organiseren met één of meer deelnemers aan de schriftelijke ronde. Doel van deze individuele ronde is om een geadviseerde keuze op één of meer onderwerpen nader toe te lichten. Onder voorbehoud van de keuze die de provincie maakt hebben wij vrijdag 3 maart 2023 gereserveerd voor deze gesprekken. De gesprekken vinden plaats via MS-Teams en duren ongeveer 30 minuten.

Mede op basis van dit onderzoek besluit de Provincie welk type aanbestedingsprocedure gekozen wordt voor de aanbesteding.

Bron: Tenderned dinsdag 7 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288041

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 8 februari 2023

 

 

 

1 thought on “Marktconsultatie bruggen Krommenie – provincie Noord-Holland

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *