Waterschap Rivierenland met Dijkalliantie aan de slag voor dijkversterking Neder-Betuwe – Aanbestedingsnieuws

Waterschap Rivierenland met Dijkalliantie aan de slag voor dijkversterking Neder-Betuwe

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Waterschap Rivierenland gaat vanaf 7 februari 2023 samenwerken met Dijkalliantie Neder-Betuwe (Dijkalliantie) voor de uitvoering van dijkversterking Neder-Betuwe. Deze aannemerscombinatie bestaat uit Dura Vermeer, GMB en Ploegam. De invulling van de samenwerking, de aanpak voor het ontwerpproces en een financieel gezond project waren belangrijke onderwerpen tijdens de aanbesteding. Dijkalliantie blijkt de beste samenwerkingspartner voor het waterschap te zijn om de dijkversterking Neder-Betuwe te realiseren.

Het waterschap en de Dijkalliantie combineren hun kennis van dijkversterking en ervaring met uitvoering. Met deze gecombineerde inbreng stellen ze samen het integrale definitieve ontwerp op en bereiden ze de uitvoering voor. Risico’s worden daarmee zoveel als mogelijk voorkomen of beheerst, voordat de uitvoeringswerkzaamheden starten. De planning is dat de dijk in 2028 voldoet aan de nieuwe norm van waterveiligheid.

In gemeente Neder-Betuwe tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en Wely realiseert het waterschap over een lengte van 20,2 km een waterveilige toekomstbestendige Waaldijk voor de huidige en komende generaties. Hierbij is er specifiek aandacht voor het vergroten van biodiversiteit. Ook worden de Gastvrije Waaldijk – een uniforme, veilige weginrichting met herkenbare rustpunten tussen Gorinchem en Nijmegen – en de gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten meegenomen in de dijkversterkingsopgave. Door deze werkzaamheden in dezelfde periode in hetzelfde gebied te combineren is het ‘werk met werk’ en wordt de overlast voor de omgeving beperkt.
De Dijkalliantie voert de werkzaamheden duurzaam uit door onder meer de inzet van elektrisch materieel en hergebruik van materiaal.

Bron: Waterschap Rivierenland 6 februari 2023

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 8 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *