Nieuwbouw kinder- en jongerencentrum Leijpark – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw kinder- en jongerencentrum Leijpark

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Impressie: © Stichting Onderwijscentrum Leijpark

Het huidige pand van de scholengemeenschap (Stichting Onderwijscentrum Leijpark) bevindt zich op het terrein van het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis (ETZ). Het ziekenhuis heeft een grote verbouwing en reorganisatie van het terrein op de planning staan. Om deze werkzaamheden te realiseren dient het huidige pand van de school te worden verplaatst naar een nieuwe locatie op het ETZ terrein. Daarnaast voldoet het huidige pand niet meer door het toenemende aantal leerlingen. Deze twee factoren maken dat er snelheid en efficiëntie is geboden bij het ontwerpen en realiseren van de nieuwbouw. Omdat het
pand wordt ontwikkeld vanuit een multidisciplinair projectteam biedt het de kans om een zo integraal mogelijke school te realiseren. De huidige planning wijst uit dat midden oktober 2024 Onderwijscentrum Leijpark les moet kunnen geven in de nieuwbouw. De nieuwbouw bestaat uit twee fasen, waarvan deze opdracht enkel gaat over Fase 1.

Fase 1 is het realiseren van een nieuw kindcentrum voor OC Leijpark (SO, EMB en kleuters), Libra, Amarant en Siza. Dit gebouwvolume heeft drie verdiepingen en beslaat rond de 6.500m2 BVO. In deze fase worden ook de gymzaal en het zwembad gebouwd. De nieuwbouw bestaat uit de volgende functies:
▪ onderwijsruimten;
▪ zorgruimten;
▪ zwembad;
▪ gymzaal;
▪ ondersteunende ruimten;
▪ terrein.

Na Fase 1 wordt Fase 2 gerealiseerd. Dit betreft het realiseren van een nieuw schoolgebouw voor OC Leijpark (VSO en VMBO). Dit deel van het KJCL heeft een eigen bouwvolume en is  verschillend ten opzichte het gebouw gerealiseerd in fase 1.
De locatie is op de kavel tussen de Hilvarenbeekse weg en de Professor van Buchemlaan. De locatie is op het terrein van het naastgelegen ETZ.

De opdrachtgever is van plan om één opdrachtnemer te contracteren voor het gehele ontwerpproces en de realisatiefase van een nieuwbouwlocatie voor het kindcentrum. Het betreffende ontwerpproces dient met een integraal en multidisciplinair ontwerpteam uitgewerkt te worden tot technisch ontwerp hetgeen daarna wordt gerealiseerd door de betreffende aannemer.
De opdrachtnemer bestaat derhalve uit een integraal en multidisciplinair ontwerpteam en een aannemer die verantwoordelijk is voor het gehele bouwproces. De opdrachtgever wenst intensief te worden betrokken bij het ontwerpproces waardoor dit
ontwerpproces in bouwteamverband zal worden uitgevoerd. Omdat ontwerp en realisatie in één opdracht zijn verwerkt, beoogd de aanbesteder deze overeenkomst te baseren op de UAV-GC.  Voor de gehele opdracht (dus ontwerpproces en realisatiefase) wordt een prijsplafond vastgesteld dat in de gunningsfase kenbaar wordt gemaakt. De opdracht kent geen onderhoudscomponent, het schoolgebouw wordt na oplevering overgedragen aan de opdrachtgever.

De bouwopgave bestaat in hoofdzaak uit de volgende uitgangspunten:
▪ Het verwijderen van de bestaande bebouwing en terrein inrichting en het bouwrijp maken van de locatie;
▪ Het realiseren van een nieuw school- en zorggebouw met een omvang van ca. 6.500 m2 BVO;
▪ De nieuwbouw moet voldoen aan Frisse scholen klasse B;
▪ De nieuwbouw moet voldoen aan de relevante wetgeving waaronder het bouwbesluit;
▪ Ruimtevraag conform Ruimtelijst (specificatie wordt gedeeld in gunningsfase) en PvU;
▪ Voldoet aan gemeentelijke ambities voor toekomstig onderwijs.

De aanbesteder gaat de inschrijvingen beoordelen op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding (beste PKV). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een plafondprijs.

Bron: Tenderned woensdag 8 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287903

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 9 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *