Marktconsultatie brandslangenwasmachine (VR Gelderland-Zuid) – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie brandslangenwasmachine (VR Gelderland-Zuid)


Voorbeeld van een simpele brandslangenwasmachine.
Foto: © Stoel Trading

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

VRGZ wenst in deze marktconsultatie informatie te vergaren over de (markt- en product ) ontwikkelingen van brandslangenwasmachines teneinde een afweging te kunnen maken in de inrichting van de onderhoudsprocessen in het kader van schoon werken.

De VRGZ voert een marktverkenning uit om input te krijgen op de geformuleerde doelstellingen en randvoorwaarden.
Ondernemingen wordt gevraagd om input te genereren op geformuleerde vragen, in de vorm van schriftelijke beantwoording eventueel gevolgd door een gesprek.

Vraag 1. Introductie van uw organisatie:
Vraag 2. Welk (type) brandslangenwasmachine kunt u leveren?
Vraag 3. Welk type slangen kunnen er met de machine gewassen worden?
Vraag 4. Welke slangdiameters kunnen er met de machine gewassen worden?
Vraag 5. Welke processen zijn er mogelijk (drogen, wassen, afpersen, oprollen)?
Vraag 6. Wat is arbeidsintensiteit voor het wassen van de slangen?
Vraag 7. Wat is de doorlooptijd van de slangen?
Vraag 8. Zijn er (speciale of specifieke) wasmiddelen nodig voor het wassen?
Vraag 9. Welke installatietechnische voorzieningen moeten op de standplaats aanwezig zijn?
Vraag 10. Graag verkrijgen wij inzicht in de financiële componenten in relatie tot de aanschaf (of huur) van een brandslangenwasmachine.
Kunt u informatie verstrekken m.b.t. de aanschafprijs van een slangenwasmachine; de installatiekosten; service- en onderhoudskosten van de machine; relevante andere kosten. Uiteraard wordt deze informatie i.v.m. de concurrentiegevoeligheid vertrouwelijk behandeld.
Vraag 11. Heeft u onlangs (afgelopen 2 jaar) een dergelijke slangenwasmachine verkocht aan andere Veiligheidsregio’s?

VRGZ stelt geen eisen aan de antwoorden en gaat ervan uit dat alle antwoorden gezamenlijk op maximaal 3 A4tjes passen. U bent vrij eventuele (bedrijfs- en/of product) informatie bij te voegen. Ook dient aangegeven te worden welke twee personen het bedrijf vertegenwoordigen bij een eventueel verdiepend gesprek.

Bron: Bron: Negometrix 8 oktober 2020 https://platform.negometrix.com/content/Tender/Supplier/TenderInformation.aspx?tenderId=161226

 

1 thought on “Marktconsultatie brandslangenwasmachine (VR Gelderland-Zuid)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *