Cyclisch onderhoud bomen Teylingen – Aanbestedingsnieuws

Cyclisch onderhoud bomen Teylingen

Foto: Pexels.com

Tot op heden wordt het ‘cyclisch’ bomenonderhoud, in de gemeente Teylingen , uitgevoerd deels met eigen dienst en door de inzet van opdrachtnemers. De overeenkomsten met opdrachtnemers hebben met de laatste verlenging(en) de maximale duur van de overeenkomsten bereikt. Vanwege het bereiken van de maximale duur wenst de gemeente een nieuwe raamovereenkomst af te sluiten met een opdrachtnemer voor de uitvoering van het cyclisch bomenonderhoud.

Het boomonderhoud wordt uitgevoerd op basis van de Boomveiligheidscontrole(s) in de gemeente. De werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente wordt door de werkorganisatie ‘HLTSamen’ uitgevoerd. De gemeente is opdrachtgever en wenst een raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor de uitvoering van het uitvoeren van het cyclisch boomonderhoud in de gemeente Teylingen.
De omvang van de werkorganisatie ‘HLTSamen’ is onvoldoende om de werkzaamheden verband houdend met deze vorm van onderhoud van de openbare ruimte zelf te kunnen uitvoeren en wenst daarbij een beroep te doen op een nader te contracteren opdrachtnemer. Dit alles op basis van omschreven hoeveelheden frequenties en kwaliteitsniveaus in het bestek met kenmerk: 2020-TEY- 02. 

Het uitvoeren van het cyclisch boomonderhoud in de gemeente Teylingen op basis van een raamovereenkomst voor een periode van maximaal vier jaren (twee jaren met tweemaal een optie tot verlenging van een jaar), ingaande 1 februari 2021 t/m 31 januari 2023 (exclusief verlengingen).
De geschatte jaaromzet is begroot op circa € 90.000. Aan dit bedrag kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor deze termijn wordt gekozen om de volgende reden: er is sprake van een raamovereenkomst.
Ingevolge de Aanbestedingswet 2012 is een raamovereenkomst in de categorie Leveringen en Diensten van vier jaren de maximale termijn, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hier een uitzondering op te maken.
Het betreft een opdracht in het kader van de categorie Dienst.
De werkzaamheden in het kader van de Dienst bestaan in hoofdzaak uit:

  • – snoeiwerkzaamheden aan bomen
  • – verwijderen van bomen
  • – verwijderen van stobben
  • – digitale vastlegging van de uitgevoerde werkzaamheden
  • – uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

Een nadere omschrijving van de Dienst vindt u in de leidraad en het RAW bestek met kenmerk 2020-TEY-02 ?????
De hoeveelheden genoemd in het bestek en zijn per peildatum van 1 juli 2019 en kunnen zich wijzigen, plus en min, gedurende de looptijd van de overeenkomst. Bijkomende hoeveelheden maken onderdeel uit van deze aanbesteding. 

Aanbestedingsnieuws: Het bestek heeft een schuilnaam, het bevindt zich in de documenten als: 

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
– Inschrijvingsbiljet
– Inschrijvingsstaat
– V&G plan
– Uniform Europees Aanbestedingsdocument
– Gedragscode Flora- en Fauna Bestendig Beheer en onderhoud groenvoorzieningen, d.d. 22 oktober 2014.
– Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen van het ministerie van Economische Zaken, december 2016.
– Digitaal registreren
– Cyclusindeling
– Leidraad beheersing eikenprocessierups update 2019

Hetgeen dus betekent dat bijlage G1 t/m 4 en G7 en G8 bijlagen zijn op bijlage G6 terwijl bijlage G5 een PDF versie is van bijlage G6, terwijl alle bijlagen G net als bijlage A t/m F en H bijlagen zijn op de Leidraad Bomenonderhoud DEF. De bijlagen Inschrijvingsbiljet en Inschrijvingsstaat bevinden zich onbenoemd als bijlage onderaan in het bestek (Bijlage G6). Dit ter verduidelijking van de lijst van bijlagen zoals die is genoemd in paragraaf 5 van de Leidraad.

Bron: Tenderned 8 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207840

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *