Schoonmaak NPO – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaak NPO

foto: www.pexels.com

Bij het NPO is Facility Management is een ondersteunende afdeling die verantwoordelijk is voor het beheer en de uitvoering van de facilitaire diensten ten behoeve van de NPO), waarbij de behoefte van de medewerkers en het primaire (uitzend-)proces centraal staat.
De missie van de afdeling Facility Management is het zo efficiënt, doelmatig, klantgerichte mogelijk verrichten van ondersteunende en dienstverlenende activiteiten ten behoeve van het primaire proces van de NPO en haar huurders. Uitgangspunten hierbij zijn:

  • De werkwijze van de afdeling is klantgericht, we weten wat de klant wil en spelen hierop proactief in;
  • Het uiteindelijke resultaat vanuit de klant bekeken telt, we streven ernaar om de klant zoveel mogelijk te faciliteren;
  • Ingehuurde partijen voeren de werkzaamheden conform de gemaakte afspraken en in de NPO-stijl uit;
  • De werkzaamheden worden efficiënt,  kostenbesparend en compliant uitgevoerd
  • Duidelijke en eenduidige communicatie;
  • Deskundig team met inhoudelijke vakkennis en verstand van zaken;
  • Imago van de afdeling is persoonlijk en doelmatig.

Klanten van de afdeling Facility Management zijn:

  • NPO-organisatie
  • Omroepen die gebruik maken van de panden van NPO

Omvang huisvesting
De NPO is gehuisvest op het Mediapark in Hilversum. Naast het NPO-gebouw zullen ook de Peperbus en de terrassen onderdeel zijn van de scope. Het NPO-gebouw heeft totale oppervlakte van circa: 10.500 vierkante meter VVO en kent 5 etages. In het NPO-gebouw wordt een kantooromgeving gecombineerd met radiostudio’s. De Peperbus heeft een totale oppervlakte van circa: 2.600 vierkante meter VVO en kent 4 etages. In dit laatste gebouw bevinden zich de radiostudio’s van 3FM.

Het doel van de aanbesteding is om te komen tot een overeenkomst met één leverancier die de benodigde diensten op het gebied van Schoonmaakdienstverlening inhoud geeft. NPO wenst de schoonmaakdienstverlening in te richten middels een inspanningsgerichte overeenkomst. Wij zoeken een leverancier die de doelstelling van de facilitaire afdeling ondersteunt en helpt halen.

De Aanbestedende dienst bevindt zich in een sterk veranderend en complex (politiek) werkveld. Door de economische situatie, bezuinigingen en de taakstellingen als publieke mediadienst is een verandering in de organisatie en de nadere invulling van de opdracht gedurende de looptijd van de overeenkomst niet uit te sluiten.  Inschrijver dient rekening te houden met de mogelijkheid dat de samenwerking tussen de omroepen verder wordt geïntensiveerd. Tevens is het niet uitgesloten dat gedurende de looptijd van de beoogde overeenkomst verdere organisatorische veranderingen worden doorgevoerd, die van invloed kunnen zijn op de omvang en/of naamgeving van de organisatie. Deze opdracht wordt aanbesteed met inbegrip van de optie tot uitbreiding of inkrimping. Indien dit zich voordoet zal de aanbestedende dienst hierover met opdrachtnemer in overleg treden.

Het plafondbedrag voor deze opdracht is per jaar begroot op 320.000,- excl. BTW. Aanbiedingen tijdens de offertefase boven dit plafondbedrag worden ter zijde gelegd.

De NPO houdt er rekening mee dat Negometrix met name voor MKB en regionale bedrijven een relatief onbekend platform is en heeft daarom een leeswijzer opgesteld. Daarin kunt u in één oogopslag zien welke informatie u waar vindt, en wat er van u gevraagd wordt aan te leveren in deze fase van de aanbesteding.

Bron: Tenderned 8 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207821

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *