Maatwerk kasten en vitrines – Koninklijk Conservatorium – Aanbestedingsnieuws

Maatwerk kasten en vitrines – Koninklijk Conservatorium

Foto: www.pexels.com

Het Koninklijk Conservatorium (KC) is gericht op muziek- en dansonderwijs. Het KC biedt onderwijs op het hoogste niveau, waar experiment en vernieuwing hand in hand gaan, in een internationale sfeer. De school beschikt over een relatief groot aantal studenten uit het buitenland. Het KC wijkt af van reguliere onderwijsinstellingen omdat het naast bachelor, master en doctoraatstrajecten ook onderwijs biedt aan leerlingen van de basisschool en de middelbare school.

Momenteel is het Koninklijk Conservatorium gehuisvest in een gebouw aan de Juliana van Stolberglaan 1 in Den Haag. Binnenkort verwacht het KC zijn intrek te kunnen nemen in Amare, het huis voor cultuur, educatie, events en ontmoeting, gesitueerd aan het Spui in het centrum van Den Haag. Binnen Amare huurt het KC drie van de zes verdiepingen, respectievelijk de 4e, 5e en 6e verdieping. Amare biedt ook ruimte aan het Nederlands Dans Theater (NDT), het Residentie Orkest (RO) en Stichting Dansen Muziekcentrum Den Haag (DMC). Gezamenlijk zijn deze vier organisaties de huurders van Amare, waarbij
DMC optreedt als hoofdhuurder en huisbaas voor de andere drie organisaties.

De aanbesteding betreft een opdracht voor het produceren, leveren en monteren van diverse maatwerk meubels conform tekeningen . Voor de prijsvorming moet het bij de documenten opgenomen Exel-bestand worden aangehouden voor wat betreft de exacte aantallen per kasttype. Alle kasten bestaan in basis uit 18 mm. berken multiplex B/BB kwaliteit, 2-zijdig beplakt met een mat witte harde kunststof plaat (hpl), kopse kanten multiplex gelakt. De deuren van de kasten en de zichtbare zijkanten
van hoekkasten worden voorzien van hpl in een kleur die overeenkomt met RAL 9010, gecombineerd met een hpl die overeenkomt met licht eiken fineer. De vitrinedeuren zijn van gehard gelaagd glas met facetrand en voorzien van rvs glasdeurscharnieren. Plinten zijn hpl zwart. Pootjes zijn massief eiken, geolied. De kasten worden met stalen hoeklijnen aan de wand verankerd.

De definitieve verhuizing van het KC naar Amare staat voorlopig gepland in de weken 51 en 52 van 2021. De werkzaamheden starten direct na definitieve gunning. Eventuele voorbereidingen daarvoor zijn voor risico van de opdrachtnemer. De opdracht dient uiterlijk op 24 december 2021 volledig te zijn uitgevoerd. Verstoring van het onderwijs en hinder voor overige activiteiten in het gebouw moeten tot een minimum worden beperkt. In Amare zijn mogelijk meerdere partijen werkzaam. De opdrachtnemer dient rekening te houden met de situatie dat de planning er soms op zal moeten worden afgestemd, bijvoorbeeld d.m.v. de montage volgorde. U dien ook rekening te houden met het gezamenlijk inhuisprotocol van de huurders van
Amare, De opdrachtnemer wordt na gunning in de gelegenheid gesteld een bezoek te brengen aan Amare. Datum en tijdstip worden, in onderling overleg, nader bepaald.

De aanbestedende dienst heeft gekozen voor een Europese Aanbesteding volgens de openbare procedure. Dit betekent in principe dat marktpartijen een inschrijving kunnen indienen voor deze opdracht mits zij voldoen aan of ervaring hebben met de geformuleerde geschiktheidseisen. Het gunnen van de opdracht vindt plaats op grond van de laagste prijs. In de leidraad en bijlagen (o.a. gedetailleerde tekeningen) is gestreefd naar een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige formulering van de opdracht. Het betreft een ontwerp waarin de maatvoering en het materialengebruik volledig is voorgeschreven en waarbij de opdrachtgever geen kans ziet om meerwaarde te halen in de uitwerking ervan. In dat opzicht vindt de opdrachtgever een selectie op basis van laagste prijs passend en verantwoord.

Bron: Tenderned zaterdag 10 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232751

1 thought on “Maatwerk kasten en vitrines – Koninklijk Conservatorium

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *