Maaien bloemrijk gras 2020-2023 gemeente Hoorn – Aanbestedingsnieuws

Maaien bloemrijk gras 2020-2023 gemeente Hoorn

Foto: Jos Scholman Groen BV

In de gemeente Hoorn wordt het kruidachtig gewas gemaaid van bermen van de rijbanen, fietspaden, walkanten en parken. We noemen dit ook ‘bloemrijk gras’. Het raamcontract is voor een periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2023.Met deze aanbesteding kiezen we één opdrachtnemer waarmee we een raamovereenkomst afsluiten conform de RAW-systematiek.
De opdracht is niet verdeeld in Percelen, omdat:

  • de toegang van het MKB niet wordt beperkt door de opdracht als één geheel aan te
    besteden;
  • de opdracht een grote samenhang kent;

De totale maaiwerkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
Ecologisch beheer:
a. maaien en afvoeren van grasgewas op bermen, taluds en percelen in de openbare ruimte.
b. maaien en afvoeren van grasgewas op bermen en taluds langs de Provincialeweg.
c. uitmaaien van een natte oever.
Standaard beheer:
d. klepelmaaien van grasgewas op bermen, taluds en percelen in de openbare ruimte.
e. klepelmaaien van grasgewas op bermen en taluds langs de Provincialeweg.
f. handmatig maaien van stroken, taluds en rondom obstakels.
g. verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

Hoeveelheden:
Voor deze dienst gaat het om onderstaande hoeveelheden oppervlakken (per keer)
– circa 8300 are maaien en klepelen grasgewas op bermen, taluds en percelen openbare ruimten.
– circa 2200 are verwerken maaisel
– circa 28 km maaien veiligheidsronde
– circa 44.000 stuks maaien rondom obstakels.
– circa 177 are uitmaaien natte oever.

Bron: Tenderned 1 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/191436;

 

1 thought on “Maaien bloemrijk gras 2020-2023 gemeente Hoorn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *