RWS: A27 Houten-Hooipolder aanbesteding in september – Aanbestedingsnieuws

RWS: A27 Houten-Hooipolder aanbesteding in september

In september 2020 start de aanbesteding voor de verbreding van de snelweg A27 Houten-Hooipolder (contract Zuid Everdingen-Hooipolder). Op 25 maart 2020 informeerde Rijkswaterstaat grote aannemersbedrijven over het project en de contractering. Dat gebeurde via een webinar. De aanbesteding wordt een twee-fasencontract. Risicovolle gedeelten van het project worden daarbij eerder uitgewerkt.

Met 25 deelnemende aannemersbedrijven zijn contractmanagers Richard Hartmann en Jan Theelen van Rijkswaterstaat dik tevreden over de webinar. Enigszins spannend was het wel: een online ‘marktconsultatie’. Theelen: ‘Normaal gesproken organiseren we een dergelijke bijeenkomst op een locatie vlakbij het project A27: verbreding traject Houten – Hooipolder. Hier sluiten marktpartijen op gebied van Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) aan, om zich onder meer te laten informeren over de werkzaamheden, de bijbehorende risicovolle onderdelen en beheersmaatregelen. Dat kon nu niet live. Vandaar een webinar.’

Ook Hartmann kijkt vanuit zijn rol als contractmanager bij Rijkswaterstaat terug op een goede sessie. Tijdens de uitzending lichtte hij toe waarom Rijkswaterstaat bij deze aanbesteding kiest voor een ‘twee-fasen-contract’. ‘Een twee-fasen-contract betekent dat we de risicovolle gedeelten van het project samen met de aannemer eerst gedetailleerder uitwerken. Zo kunnen we de prijs nauwkeuriger bepalen. En dat komt weer doordat we het aantal onzekerheden terugbrengen. De uitvoeringsmethode is daarmee nauwkeurig uitgewerkt. Welke partij de risico’s het beste kan dragen en welke beheersmaatregelen genomen kunnen worden, dat is dan meteen helder. De definitieve prijsvorming op de risicovolle onderdelen komt aan het einde van de eerste fase tot stand.’

Het grote aantal vragen dat via een veertigtal kleine schermpjes online werd gesteld, verklapt ons dat de digitale sessie aan de verwachting voldeed.’ Theelen en Hartmann blikken dan ook positief terug op de webinar.

De beroepsprocedure bij de Raad van State loopt nog. Rijkswaterstaat schreef daarover in juni 2019 druk bezig te zijn met de beroepsprocedure rond het tracébesluit (TB) en het saneringsbesluit (SB) voor de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder‘De afgelopen maanden hebben we alle ingediende beroepen doorgenomen. In een verweerschrift aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben we daarna aangegeven waarom we in het TB en SB bepaalde keuzes hebben gemaakt. Ook geven we daar – indien nodig – meer gedetailleerde en nader uitgewerkte informatie over. De Afdeling bestuursrechtspraak plant een zitting om de beroepen te behandelen. Op dit moment is nog niet bekend wanneer deze zitting zal plaatsvinden.’

Inmiddels is bekend geworden dat de Raad van State drie zittingsdagen heeft uitgetrokken voor de massaprocedure. In totaal worden er de beroepen van 45 bezwaarmakers behandeld. Eerder werd op hetzelfde traject bij Utrecht de verbreding afgeschoten bij de Raad van State in verband met de PAS

©Rijkswaterstaat 2020
Fragment

-wetgeving .

https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/onduidelijkheid-over-aanpak-a27-tussen-houten-en-hooipolder~a4f429a8/

https://www.houtensnieuws.nl/lokaal/rechtbank/325539/raad-van-state-bekijkt-enorme-lijst-bezwaren-tegen-verbreding-a27-687628

Eerder liet Rijkswaterstaat weten bij monde van projectmanager Marc Lentjes, trots te zijn op de lancering van een nieuw online platform met interactieve tracékaart‘Zo kunnen we omwonenden, weggebruikers en andere belangstellenden nog beter op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond de verbreding van de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder.’ Het online platform, te vinden via de website A27 Houten-Hooipolder, biedt, naast nieuws en de planning ook nadere informatie over belangrijke thema’s als geluid, natuur en luchtkwaliteit. Heel blij is Lentjes ook met de interactieve tracékaart. ‘Deze brengt het hele projectgebied in beeld, inclusief de situatie voor én na de aanpassing van de weg. Ook zijn op de kaart alle maatregelen te zien die Rijkswaterstaat neemt om de geluidshinder te verminderen.’

Bron:  Rijkswaterstaat 26 maart 2020

Zie:
https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2020/03/grote-aannemersbedrijven-sluiten-aan-bij-online-sessie-a27-houten-hooipolder.aspx

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *