Onderhoud Bomen Gemeente Lansingerland – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud Bomen Gemeente Lansingerland

Foto: Pexels.com

De opdracht “Onderhoud Bomen” bestaat in hoofdzaak uit de uitvoering van snoeiwerkzaamheden aan bomen en het digitaal muteren en/of registeren van de gegevens en/of uitgevoerde werkzaamheden. Het snoeien dient uitgevoerd te worden volgens het Handboek Bomen als vervolg op de resultaten vanuit de BoomVeiligheidsControle. Binnen de gemeente zijn aanwezig: circa 24.005 bomen.
Elk jaar wordt ongeveer 1/3 van het bomenbezit geïnspecteerd, het snoeien geschiedt in dezelfde cyclus van drie jaar.  De bomen zijn te verdelen naar boomhoogteklasse, circa 11.000 <6m, circa 7.900 6-12m, circa 2.800 12- 18m en circa 1.050 >18m.
Alsmede naar circa 1.500 knot- leibomen, circa 300 vormbomen, circa 400 vrij-uitgroeiend en circa 19.300 niet vrij-uitgroeiend

De overeenkomst treedt in werking medio augustus 2020 en loopt tot en met 31 mei 2022 met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van twee maal een periode van maximaal vierentwintig maanden.  Het beheer en onderhoud van de bomen is in de afgelopen jaren in goede orde onderhouden dankzij een uitbesteding aan een/meerdere marktpartij(en). De huidige bomen zijn altijd goed onderhouden en van voldoende kwaliteit. De bomen zijn in afgelopen jaren ook al gesnoeid conform de eisen vanuit het Handboek Bomen.
De verplichte veiligheidsinspectie van de bomen wordt door een derde partij uitgevoerd. De coördinatie en het toezicht op alle werkzaamheden van de aannemer geschiedt door de toezichthouders van de gemeente, en ondersteund door ingehuurde boomspecialist(en), en is van hoge kwaliteit.

De gemeente Lansingerland kan/heeft ook delen van het onderhoud in beheer gegeven bij burgers,sportparken, parkmanagement, eigen buitendienst en/of recreatieschappen, deze arealen behoren niet tot de opdracht. Gedurende de looptijd van de opdracht kunnen delen van het beheerareaal toegevoegd of verminderd worden waardoor de omvang van de opdracht wijzigt. Bijvoorbeeld in het kader van
burgerparticipatie, overdracht aan een sportpark of wijzigingen in werkzaamheden vanuit eigen buitendienst.

Bron: Tenderned 1 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/191556;

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *