Levering telescoop tribune en stoelen Parkstad Limburg Theater Heerlen – Aanbestedingsnieuws

Levering telescoop tribune en stoelen Parkstad Limburg Theater Heerlen

Limburgzaal PLT theater. Foto: © www.plt.nl

Deze aanbesteding heeft betrekking op de levering en onderhoud van de telescooptribune en bijbehorende vaste en losse stoelen van de vlakke vloer zaal (Limburgzaal) van het PLT Heerlen. De opdracht bestaat uit het gebruiksklaar opleveren van een boogvormige telescooptribune in de multifunctionele (Limburg-)zaal. De tribune bevat automatisch inklapbare en uit te vouwen stoelen en tribunetrap met tredeverlichting. Daarnaast dienen enkele rijen theaterstoelen te worden voorzien op het vaste bouwkundige balkon en op de vlakke vloer. Van deze aanbesteding maken deel uit:
– Het verwijderen van de huidige tribune en stoelen;
– Het leveren en monteren van de nieuwe, meer duurzame, telescoop tribune;
– Het leveren van de bijbehorende vaste en losse theaterstoelen;
– Het uitvoeren van het periodiek onderhoud (gedurende 10 jaar).
Gelet op het drukke theater seizoen is de uitvoer van de levering gepland in de periode 19 juli- 11 augustus 2021.
Opdrachtgever overweegt momenteel ook een 2
de uitvoeringsperiode (zomer 2022) voor de levering cq montage van de installatie en stoelen toe te staan. Dit onder dezelfde of licht gewijzigde condities (bijvoorbeeld mbt indexering). Mocht dit in inderdaad het geval zijn dan wordt u daarover tijdig geïnformeerd via het Tenderned platform”. De aanbestedende dienst is de gemeente Heerlen, die eigenaar is van het Parkstad Limburg Theater (PLT) Heerlen en zodoende ook verantwoordelijk is voor het meerjarig en grootschalig onderhoud. De aanbestedende dienst heeft een opdrachtgeversteam gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van het team vastgoed gemeente Heerlen en facilitaire zaken van het PLT Heerlen. Gelet op de zeer
specifieke technische eisen aan deze levering wordt het team extern ondersteund door een specialistisch (theatertechnisch) adviesbureau. Voor de levering van de tribune en stoelen zijn specifieke duurzaamheidscriteria opgesteld, welke al
grotendeels in de werkomschrijving als minimumeisen zijn opgenomen. Daarnaast worden inschrijvers gevraagd om optimalisatievoorstellen in te dienen, met een extra waardering voor een verbeterde duurzaamheid. 

Voor potentiële leveranciers wordt er gelegenheid geboden tot een schouw van de locatie, waarmee hij/zij zich op de hoogte kan stellen van de situatie ter plekke en kan inschatten hoe en op welke wijze de diverse werkzaamheden zo efficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Het gaat er hier met name om inzicht te krijgen in de locatie, de voorhanden zijnde voorzieningen, fysieke inpasbaarheid van bepaalde onderdelen, aan- en afvoer, opslag alsmede de aanwezige/benodigde voorzieningen en onderdelen voor hergebruik.
De Aanbestedende Dienst organiseert op 16 maart 2021 tussen 10:00 tot 13:00 uur een schouw van de Limburgzaal van PLT Heerlen. Zie:
https://www.plt.nl/site/assets/files/15244/7_technische_info_limburgzaal_nl_compressed.pdf
Daarbij worden geïnteresseerde inschrijvers in de gelegenheid gesteld om het project te schouwen. Het adres is Parkstad Limburg Theater te Burgemeester van Grunsvenplein 145, 6411 AS Heerlen. U moet uiterlijk op 10 maart 2021 uw aanmelding voor deze schouw versturen via de communicatiemodule van Tenderned en een kopie naar contactpersoon f.geelen@heerlen.nl, onder vermelding van de na(a)m(en) van de medewerkers die zullen deelnemen (maximaal 2 deelnemers per kandidaatinschrijver).  In verband met de actuele Corona-maatregelen overweegt opdrachtgever een schouw in tijdsblokken per geïnteresseerde opdrachtnemer. Na uw aanmelding voor deze schouw wordt u over het exacte
tijdstip geïnformeerd via de communicatiemodule van Tenderned. De schouw is bedoeld om kennis te nemen van de lokale omstandigheden die niet of lastig op papier zijn te duiden. De schouw is niet bedoeld voor het stellen van vragen, deze kunnen vervolgens op de beschreven wijze aan aanbestedende dienst kunnen worden gesteld. 

De overeenkomst wordt gegund op grond van de naar het oordeel van aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). De EMVI wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned 26 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220656

1 thought on “Levering telescoop tribune en stoelen Parkstad Limburg Theater Heerlen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *