Heraanbesteding telescooptribune en stoelen theater Heerlen – Aanbestedingsnieuws

Heraanbesteding telescooptribune en stoelen theater Heerlen

Limburgzaal PLT theater. Foto: ©www.plt.nl

In 2006/2007 heeft het Parkstad Limburg Theater in Heerlen een grondige revitalisatie ondergaan. Daarbij is de grote theaterzaal gerenoveerd en is er een nieuwe middenzaal gerealiseerd. Onderdeel van de nieuwe middenzaal (Limburgzaal) was de realisatie van een gebogen telescooptribune, deels verplaatsbaar in drie delen op de parterre. Op het balkon is een deels inschuifbare telescooptribune gerealiseerd. In de loop van 2020 is op verzoek van de exploitant/opdrachtgever een QuickScan
uitgevoerd naar de actuele staat van de telescooptribune. Uit dit onderzoek bleek dat met name de telescooptribune op de parterre de maximale levensduur had bereikt en dat alle stoelen dusdanige gebreken vertoonden, dat vervanging noodzakelijk was. Vanuit de QuickScan is de opdrachtgever een viertal scenario’s voorgelegd voor het oplossen van de geconstateerde gebreken. Uit deze QuickScan bleek dat het volledig vervangen van de telescooptribune op de parterre economisch, technisch en esthetisch gezien de beste oplossing is, alsmede vervanging van de stoelen op het bordes en de balkontribune. De vervanging biedt ook mogelijkheden tot aanpassing, uitbreiding of verbetering van de functionele eigenschappen voor zover deze realiseerbaar zijn binnen de bestaande bouwkundige schil.

De door de Gemeente Heerlen eerder doorlopen Europees openbare aanbesteding (zie ook: Levering telescoop tribune en stoelen Parkstad Limburg Theater Heerlen ) heeft niet geresulteerd in het gewenste resultaat. Er is om deze reden besloten om een nieuwe aanbesteding te starten op basis van een concurrentiegerichte dialoog met voorselectie. Daarbij wordt de volledige verplaatsbaarheid van de drie podiumdelen door de zaal losgelaten, alleen het middendeel dient nog wel gedeeltelijk verplaatsbaar te zijn. Ook de in de eerdere fase dwingend voorgeschreven aandrijftechniek zal niet langer als dwingend worden voorgeschreven. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verwijderen van de huidige tribune en stoelen, de engineering, levering en montage voor een automatische inschuifbare, uitrijdbare en gedeeltelijk verplaatsbare telescooptribune, te realiseren in drie separate delen op de parterre en vervanging van
alle stoelen op deze telescooptribune, het bordes en de balkontribune. De opdrachtnemer dient deze vraagspecificatie in dialoog met opdrachtgever, adviseur en Parkstad Limburg Theater verder uit te werken tot een voor uitvoering gereed ontwerp, onderbouwd met o.a. statische berekeningen, (detail)tekeningen en toelichtingen voor wat betreft keuzes en/of uitvoering.
De technische uitgangspunten zullen na de selectiefase, dus bij de start van de dialoogfase, in de vorm van een werkomschrijving aan de geselecteerde leveranciers worden verstrekt. Deze uitgangspunten doen dienst als vertrekpunt voor de dialoogfase.

De werkzaamheden omvatten in grote lijnen de volgende onderdelen:
• Een elektrisch bedienbare gebogen telescooptribune in 3 delen
• Circa 168 automatisch/mechanisch neerklapbare theaterstoelen te monteren op de
telescooptribune, waarvan circa 24 uitneembaar.
• 8 stoelenwagens/verrolsets met circa 22 stoelen.
• Renovatie afstellen van de balkontribune.
• Circa 144 theaterstoelen met verschillende functies te monteren op de balkontribune.
• Circa 56 losse stapelbare stoelen voor op het bordes.
• Draadloze bediening voor de tribunebeweging.
• Wagens voor transport en opslag van de losse stoelen.
• LED-tredeverlichting.
• Rij- en stoelnummering.
• (Automatisch) omklapbare leuningen.
• Tredeblokken (vast, uitneembaar) inclusief doorgang van telescoop naar balkon.
• Vloerbedekking en zijafdichting.
• Reservematerialen, onderdelen en gereedschappen.
• Instructie/scholing en jaarlijks all-in onderhoud.

Na selectie dient door de leverancier, in dialoog met de overige betrokken partijen, een nadere uitwerking gemaakt te worden van het ontwerp. Deze uitwerking dient verder inzicht te geven in de mogelijkheden en beperkingen die er zijn. Het is om deze reden goed mogelijk dat voorgaande werkzaamheden en aantallen zullen afwijken van de uiteindelijke realisatie. De gespreksthema’s in de dialoog zullen in hoofdlijnen bestaan uit:
• Bezoekers kwaliteit (zitcomfort, zichtlijnen & veiligheid);
• Personeel PLT (Gebruiksgemak: eenvoudig, veilig en vlot);
• Duurzaamheid van de installatie (geen frictie, vervangbare onderdelen en onderhoud);
• Helder realisatieproces van opdracht tot oplevering.

Voor potentiële leveranciers wordt gedurende de dialoogfase de gelegenheid geboden tot een schouw van de locatie, waarmee hij/zij zich op de hoogte kan stellen van de situatie ter plekke en kan inschatten hoe en op welke wijze de diverse werkzaamheden zo efficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Het gaat er hier met name om inzicht te krijgen in de locatie, de voorhanden zijnde voorzieningen, fysieke inpasbaarheid van bepaalde onderdelen, aan- en afvoer, opslag alsmede de aanwezige/benodigde voorzieningen en onderdelen voor hergebruik. De schouw is bedoeld, indien hier behoefte aan is, om kennis te nemen van de lokale omstandigheden die niet of lastig op papier zijn te duiden, mede ter voorbereiding op de dialoogronde(n).

De aanbesteding wordt gevoerd volgens de procedure van de concurrentiegerichte dialoog.
De procedure bestaat uit drie fasen:
• Fase 1 is de selectiefase waarin na aanmelding de deelnemers (maximaal drie) worden geselecteerd.
• De geselecteerde partijen krijgen een uitnodiging deel te nemen aan de dialoog (Fase 2). Binnen deze dialoogfase vinden een beperkt aantal individuele gesprekken plaats.
• In fase 3 (gunningsfase) schrijven partijen in en worden de inschrijvingen beoordeeld conform het gunningscriterium.

Gunning vindt plaats aan de inschrijver die enerzijds voldoet aan de gestelde selectie- en geschiktheidseisen én anderzijds de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft gedaan. De EMVI wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 27 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/257121

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *