Kwaliteit tolken onder druk door regulier aanbestedingsregime – Aanbestedingsnieuws

Kwaliteit tolken onder druk door regulier aanbestedingsregime

De kwaliteit en integriteit van de tolken is niet meer gegarandeerd. Dat concludeert ABDTOPConsult in het rapport “Don’t tolk too much”, dat gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. De oorzaak ervan is gelegen in het aanbesteden. Er wordt te weinig op opdrachten gereageerd.

Ook tolken moeten regulier worden aanbesteed. Dat is een gevolg van de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen en de 1 op 1 implementatie daarvan in de Aanbestedingswet. Tot die tijd vielen tolken onder het “verlichte aanbestedingsregime’. Door de hoge inschrijvingsvereisten, die met het aanbesteden gemoeid zijn, kan het huidige register beëdigde tolken en vertalers onvoldoende in de behoefte aan tolken voorzien. Overheidsdiensten en aanbieders zijn met eigen lijsten en procedures gaan werken. Hierdoor komt de kwaliteit en integriteit van tolken onder druk te staan.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie schiet volgens de opstellers tekort als professioneel opdrachtgever richting zowel de tolk als de bemiddelaars. Intern leidt dit tot onderlinge concurrentie en inefficiënties. Over de aanbevelingen om dit probleem op te lossen, is het rapport minder helder. Langere termijnoplossingen die het probleem structureel oplossen gaan naar inzicht van de auteurs niet werken omdat de ambtenaren hun autonome werkproces hebben ontwikkeld en daar niet van af te brengen zijn.

Het besef dat een meer integrale benadering van een aantal aspecten tot efficiënter verloop van het eigen werkproces zou kunnen leiden groeit, maar is nog beperkt. Omdat men de eigen werkprocessen in belangrijke mate als uniek ziet, en veelal vanuit optimalisatie redeneert, kunnen opties voor organisatie overstijgende samenwerking snel worden gezien als aantasting van de autonome werkprocessen.

ABDTOPConsult draagt dan ook voor als dat de (red. door de aanbesteding minder geleverde) tolken efficiënter worden ingezet.
Het rapport pleit voor:

  • hogere inzet van videoconferencing en telefonisch tolken, hierdoor wordt bespaard op de reiskosten.
  • Maak efficiënte keuzes bij de keuze tolkproduct

Daarnaast pleit het rapport voor een betere spreiding van de tolkeninzet over de dag (er is sprake van een piekbelasting) en een betere digitale ondersteuning bij plannen en bestellen.

Bron: Kamerstukken II 2016/17, 29936, nr. 42 bijlage
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-798212.html

1 thought on “Kwaliteit tolken onder druk door regulier aanbestedingsregime

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *