Klungelige aanbesteding! Ontwikkeling inbouwpakket kantoor- en laboratoriumruimte MedTech Factory – Aanbestedingsnieuws

Klungelige aanbesteding! Ontwikkeling inbouwpakket kantoor- en laboratoriumruimte MedTech Factory

Illustratie: pixabay.com

Medische technologie (ook wel aangeduid met de term MedTech) gaat over producten, technologieën en toepassingen, die worden gebruikt bij de diagnose, behandeling van en ondersteuning bij ziekten en gebreken. De MedTech Factory gaat onder andere over zelftesten tot organ-on-a-chip technologie. MedTech heeft daarmee een plek in alle zorgdomeinen: preventie,
diagnostiek, curatieve en langdurige zorg. MedTech zorgt er niet alleen voor dat mensen een langer en beter leven leiden, het draagt ook bij aan een hogere kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de gezondheidszorg en de duurzaamheid en efficiëntie van ons zorgsysteem.

Oost-Nederland kent een omvangrijke MedTech-sector, bestaande o.a. uit een groot aantal bedrijven (verschillend in volwassenheid en specialisaties), kennisinstellingen, beleidsmakers en zorginstellingen. Het blijkt dat de beschikbaarheid van microbiologische laboratoriumruimte van het type ML-I (en in mindere mate ML-II) in de regio sterk tekortschiet. Aan realisatie van een dergelijke faciliteit is behoefte.

Door de bouw van een MedTech Factory kan voorzien worden in de huisvestingsbehoefte van de spin outs van de UT (Universiteit Twente), startups en MKB uit de regio én daarbuiten. Door waar mogelijk faciliteiten te delen, kan tegen een relatief laag tarief labruimte worden gehuurd. Door de bedrijven in één gebouw onder te brengen, kan daarnaast de community van medtech-bedrijven versterkt worden, kunnen bedrijven van elkaar leren en kan een programma van relevante workshops en evenementen worden
aangeboden, die de bedrijven ondersteunen in hun gang van onderzoek naar markt.

De opdrachtnemer krijgt de mogelijkheid om te voorzien in de grote vraag naar laboratoriumruimte door laboratorium- en kantoorruimte te ontwikkelen op het terrein van kennispark Twente. Deze lab- en kantoorruimte kan Stichting MedTech Factory vervolgens onderverhuren aan spin outs van de UT, startups en MKB. Het volledige project, waaronder doch niet uitsluitend het inbouwpakket, dient voor 15 december 2023 opgeleverd te zijn. Deze datum is een harde eis welke behaald dient te worden door de opdrachtnemer.

Voor de maximale bouwkosten geldt een plafondprijs. Inschrijven boven deze plafondprijs is niet toegestaan. De plafondprijs met betrekking tot bouwkosten bedraagt:
€4.000.000,- , exclusief btw.
Voor het maximale huurbedrag inclusief servicekosten geldt een plafondprijs. Inschrijven boven deze plafondprijs is niet toegestaan. De plafondprijs met betrekking tot het huurbedrag bedraagt: €6.200.000,-, Exclusief btw.

De aanbestedingsprocedure betreft een Europese openbare procedure.

De Inschrijving die voldoet aan de gestelde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen (hoofdstuk 6) en aan de minimumeisen (zie bijlagen G&H) en tevens de economisch meest voordelige inschrijving betreft, komt in aanmerking voor gunning van de opdracht. De aanbestedende dienst is niet verplicht de opdracht te gunnen.

NDR: En dan laat je je als aanbestedende dienst een helpende hand aan het werk bij het schrijven van de inschrijvingsleidraad, zodat je dat in één keer goed kan doen. En dan merk je dat die helpende hand blijkbaar  a. Nooit Aanbestedingsnieuws leest, b. nooit leest wat Pianoo er over zegt, c. ook nooit eens bij Tenderned kijkt en misschien wel het ergste, d. op school niet zo goed oplette. Maar goed we zeggen het nog maar een keer, hopende nu niet tegen de banken te lullen. Wat er staat in het citaat is nonsens, onzin, flauwekul en fout.

De Inschrijving die voldoet aan de gestelde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen, komt in aanmerking voor gunning van de opdracht is LARIEKOEK. 

De uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen zijn tegengestelde waarden. aan het één moet je NIET voldoen en aan het andere JUIST WEL.

Voor andere idioterie in aanbestedingen lees toch maar weer eens bijv. De kleuterigheid in aanbestedingen

De naam van het adviserende bedrijf dat op het document staat vermelden wij maar liever niet, want je zult zien dat in plaats van dat ze het boetekleed aan te trekken, iemand van dat bedrijf, vandaag of morgen pissig aan de telefoon hangt.  Maar ze doen het toch echt zelf!

Bron: Tenderned woensdag 27 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268426

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *