Thuiswerkplekvoorziening – Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek – Aanbestedingsnieuws

Thuiswerkplekvoorziening – Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Foto: Pixabay.com

Gedurende de Coronacrisis met beperkende maatregelen en het thuiswerkadvies is de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV)  tot de conclusie gekomen dat thuiswerken voor veel van het OFGVwerk een goede oplossing is. Ook bleek het huidige kantoor anders en veel minder te worden gebruikt zonder dat het werk daar onder leidt. De ervaringen uit deze periode hebben uiteindelijk geleid tot het project Plaatsonafhankelijk werken (POW). In dit project is, door middel van marktconsultaties, deskresearch en door de behoefte van de medewerkers van de OFGV in kaart te brengen, onderzocht hoe de thuiswerkvoorziening geoptimaliseerd en geprofessionaliseerd kan worden.

Op basis van de resultaten en conclusies van het projectonderzoek is gebleken dat het uitbesteden van de thuiswerkplekvoorziening voor optimalisatie en professionalisering kan zorgen. De OFGV beoogt in het kader van deze Europese openbare aanbesteding dan ook om een samenwerking aan te gaan met een marktpartij in deze branche welke de inrichting van de thuiswerkplek van de OFGV volledig uit handen kan nemen door het gebruik van een online webportaal
waar medewerkers van de OFGV bij kunnen. Het dient voor de medewerkers van de OFGV mogelijk te zijn om via een online webportaal de benodigde middelen voor de thuiswerkplekvoorziening eenvoudig te bestellen, te laten onderhouden en eventueel te laten vervangen. En in sommige gevallen in te leveren. Het gaat hierbij om het algehele proces van “start aanvraag” naar “einde aanvraag” en de bijbehorende (rand)zaken.

De opdracht bestaat uit het leveren, onderhouden en op termijn vervangen van de thuiswerkplekvoorziening ten behoeve van de circa 145-160 medewerkers van de OFGV en de communicatie daarover met de medewerkers. Het gaat hier specifiek om het leveren van producten conform een itemslijst. In deze lijst treft u ICT-middelen, aanverwante middelen en meubilair aan. Bij ICTmiddelen dient u te denken aan een docking station of een printer. Bij aanverwante middelen dient u te denken aan een hoofdtelefoon, camera, beeldscherm-ophoger et cetera. Bij meubilair dient u te denken aan een bureau en bureaustoel.

De ICT-middelen, aanverwante middelen en meubilair dienen geleverd te worden op de verschillende thuislocaties van medewerkers van de OFGV over heel Nederland. Het gaat hierbij om het leveren op aanvraag via het online webportaal, eventueel monteren op locatie en het meenemen en/of opruimen van afval. Het uitgangspunt hierbij is dat de levering op een zorgvuldige manier gebeurt en dat de benodigde producten werkend opgeleverd worden. Daarbij is het van belang dat er slechts één aflevermoment is voor de aangevraagde producten en niet dat de aangevraagde producten op verschillende momenten worden geleverd, tenzij erop verschillende momenten wordt aangevraagd. Daarnaast wil de OFGV ontzorgd worden als het gaat om de totale dienstverlening;
– Eerstelijns support in geval van informatievraag / storingen / klachten m.b.t. meubilair, ICT-middelen en aanverwante middelen;
– Het vervangen/repareren van kapotte onderdelen ten behoeve van het meubilair, ICT-middelen en aanverwante middelen;
– Het duurzaam afvoeren / opnieuw inzetten van gebruikt meubilair als het gaat om  tijdelijke dienstverbanden;
– Aanlevering van relevante informatie ten behoeve van de eigen administratie van de OFGV;
– Het afvoeren van verpakkingsmaterialen.
Omdat de OFGV voor het eerst een dergelijke aanbesteding doet, kan het geen indicatie geven over het aantal medewerkers dat gebruik zal maken van het aanbod/de thuiswerkplekvoorzieningen. Gelet op de geuite behoefte van de medewerkers in het onderzoek hiernaar is de verwachting echter dat er veel gebruik gemaakt zal worden van deze regeling.

De OFGV beoogt een samenwerking ofwel een raamovereenkomst aan te gaan met één opdrachtnemer voor de duur van twee jaar met tweemaal een optie tot verlenging van één jaar. De aanbesteding vindt plaats door middel van de openbare procedure conform de Aanbestedingswet 2012. Iedere ondernemer die belangstelling heeft voor de opdracht kan zich inschrijven. De gunning van de opdracht zal plaatsvinden op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 27 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268360

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *