Kamp: lange doorlooptijden CvA punt van aandacht – Aanbestedingsnieuws

Kamp: lange doorlooptijden CvA punt van aandacht

Minister Kamp van Economische Zaken vindt de doorlooptijd van zaken voor de Commissie van Aanbestedingsexperts lang, dat is een punt van aandacht. Dat blijkt uit een brief van de Minister aan de Tweede Kamer van 26 oktober 2016 over de evaluatie van de Commissie door Kwink Groep.

De Commissie benadrukt in die Kamerbrief een van de hoofdconclusies uit het evaluatierapport, zijnde de conclusie dat het een deskundig en onafhankelijk orgaan is. De Minister herhaalt dat in zijn kamerbrief. Die conclusies blijken echter niet uit het Kwink-rapport.

Die onafhankelijkheid van de Commissie is betwist door onder meer AKD:

De discussie over de partijdigheid van de Commissie blijft een aandachtspunt. De Commissie bestaat immers uit een groot aantal experts, waarvan velen werkzaam zijn in de advocatuur. Het verwijt van belangenverstrengeling ligt dus gemakkelijk op de loer en kan zeker een interessant punt zijn voor partijen die de status van een advies van de Commissie willen betwisten.

Over die onafhankelijkheid merkt het Kwink-rapport op, dat de Commissie gefinancierd door en gevestigd in het Ministerie van Economische Zaken en dat het secretariaat bestaat uit personeel van PIANOo, waarvoor een budget is van €210.000 per jaar. De experts krijgen voor hun advies een vergoeding van €50,- per uur met een maximum van €250,- PIANOo verzorgt ook de technische ondersteuning.

Er is beleid van “Chinese Walls” zo meldt de Commissie tegen de onderzoekers van Kwink. Als een van de experts een belangenconflict heeft, neeemt het de zaak niet in behandeling. Kwink merkt hierover op:

We merken hierbij op dat de voorziening ‘Chinese walls’ niet formeel is vastgelegd. Voorts is onduidelijk in hoeverre de voorzieningen ‘verankerd’ zijn in de organisatie (in aanvulling op het formeel vastleggen). Onbekend is bijvoorbeeld of en wie de naleving van de voorzieningen controleert. Op grond van dit onderzoek kunnen we de hierboven geschetste werkwijze derhalve niet feitelijk vaststellen.

Het rapport van Kwink-groep gaat verder in op de hoofdvragen in welke mate draagt de CvAE bij aan hun eigen doelstellingen en is de werkwijze doelmatig. Het Kwink-rapport stelt dat de doelmatigheid van de Commissie nog kan worden verbeterd. Door de lange doorlooptijden komt het voor dat een advies pas beschikbaar is als er al een onomkeerbare gunningsbeslissing is genomen.

De doorlooptijden zouden kunnen worden verbeterd met een grotere capaciteit voor het secretariaat. Die conclusie onderschrijft de Minister in de brief. Over de andere conclusies die de Commissie uit het evaluatierapport trekt, onder meer met betrekking tot de onafhankelijkheid, doet hij zelf geen uitspraak.

Bron: Kamerstukken II 2014/15, 32440, 90 kst-32440-90 en de twee bijlages bij deze Kamerstukken, te weten:

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *