CvA: Normeren topinkomens via aanbesteding niet transparant

De Commissie van Aanbestedingsexperts houdt een klacht van zorgbestuurders over een beperking op hun topinkomen via een aanbesteding voor gegrond. Bij een aanbesteding voor de levering van WMO-zorgdiensten, is volgens de CvA gehandeld in strijd met het transparantiebeginsel. Een eis aan het inkomen van bestuurders ziet niet op het voorwerp van de opdracht. De gemeente […]

Fischer-Braams benoemd tot vice-voorzitter Commissie van Aanbestedingsexperts

Per 19 oktober 2017 is mr. Anne Fischer-Braams benoemd tot lid en vice-voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE). Zij volgt hiermee Chris Jansen op, die eerder dit jaar tot voorzitter van de CvAE werd benoemd. Met hetzelfde besluit is per ingang van 1 januari 2018 wordt voor een periode van twee jaar tot lid van de […]

Huizing: Commissie van Aanbestedingsexperts is een uitvoeringsinstrument

UTRECHT – Van onze verslaggever: De Commissie van Aanbestedingsexperts wordt door aanjager Huizing beschouwd als “een uitvoeringsinstrument”” . Dat antwoordde Huizing, bij de Lustrumbijeenkomst “Beter aanbesteden in 2022“, op publieksvragen of de Commissie van Aanbestedingsexperts nu een uitvoerend of een regelgevend instrument is. De vraag ziet indirect toe op de driehoek van Montesquieu, die een […]

Chris Jansen nieuwe voorzitter Commissie van Aanbestedingsexperts

Joop Janssen is op zijn verzoek per 1 juni 2017 teruggetreden als voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE). De Minister heeft hem eervol ontslag verleend. Joop Janssen was de eerste voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Joop Janssen is opgevolgd door de huidige vice-voorzitter, Chris Jansen. De Commissie is in het leven geroepen om de kwaliteit van het […]

Commissie van Aanbestedingsexperts behandelt 57 klachten

Minister Kamp van Economische Zaken blijft de voortgang van de klachtenbehandeling van de Commissie van Aanbestedingsexperts op de voet volgen. Dat bericht hij in een brief naar de Tweede Kamer over een voortgangsrapportage van de Commissie van maart 2016 – maart 2017. De rapportage zelf is op het moment van schrijven, nog niet gepubliceerd in […]

CvA publiceert advies 401 over puntentoekenning bij referenties

Vandaag publiceerde de Commissie van Aanbestedingsexperts een advies over het toekennen van scores bij referentie-eisen. De uitspraak gaat over een Europese niet-openbare procedure voor het bouwmanagement voor een nieuw te bouwen school.In de procedure scoren gegadigden beter, als ze meer referenties kunnen overleggen. De klacht wordt gegrond verklaard. Iemand met meer ervaring mag op basis van […]

Kamp: lange doorlooptijden CvA punt van aandacht

Minister Kamp van Economische Zaken vindt de doorlooptijd van zaken voor de Commissie van Aanbestedingsexperts lang, dat is een punt van aandacht. Dat blijkt uit een brief van de Minister aan de Tweede Kamer van 26 oktober 2016 over de evaluatie van de Commissie door Kwink Groep. De Commissie benadrukt in die Kamerbrief een van […]