Inzameling huishoudelijk afval Oude IJsselstreek – Aanbestedingsnieuws

Inzameling huishoudelijk afval Oude IJsselstreek

Foto: Stadswerk 072

De aanleiding voor deze aanbesteding van de gemeente Oude IJsselstreek is dat het huidige contract voor de afvalinzameling
afloopt per 31 december 2024. Deze aanbestedingsprocedure moet leiden tot een nieuw contract voor het uitvoeren van de opdracht vanaf 1 januari 2025.  De opdracht betreft de uitvoering van alle werkzaamheden samenhangend met de huis-aan-huis inzameling van huishoudelijk afval binnen de gemeente Oude IJsselstreek en het transport naar een afvaloverslagstation. Het gaat om circa 17.300 huisaansluitingen. Inzameling vindt plaats op basis van een door de opdrachtnemer op te stellen inzamelplan. Huishoudens maken voornamelijk gebruik van minicontainers van 140 liter en 240 liter. Ook het ledigen van ondergrondse en bovengrondse afvalverzamelcontainers valt onder de opdracht. De exacte voorwaarden en eisen die op de opdracht van toepassing zijn, zijn beschreven het Programma van Eisen. Het gaat om de volgende afvalstromen:
A. HRA (huishoudelijk restafval):
B. GFT (+e)-afval (groente-, fruit- en tuinafval en etensresten)
C. PBD-afval (plastic, blik en drankkartons);
D. OPK (oud papier en karton).

De afspraken tussen de gemeente Oude IJsselstreek als opdrachtgever en de opdrachtnemer worden vastgelegd in de overeenkomst behorende bij deze aanbesteding. De overeenkomst voor deze opdracht start op 1 januari 2025. De minimale contractduur is zes jaar. Er zijn twee opties voor verlenging van de overeenkomst; de eerste is een verlenging tot en met 31
december 2031. De laatste verlengingsoptie volgt daarop en is tot en met 31 december 2032. De maximale contractduur is daarmee 8 jaar. De aanbestedende dienst heeft voor de aanbesteding van de opdracht, de keuze gemaakt voor de
Europese openbare aanbestedingsprocedure. De opdracht wordt gegund op basis van inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 26 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/314699

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 27 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *