Herinrichting centrumgebied Uithoorn en Amstelhoek Uithoorn – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting centrumgebied Uithoorn en Amstelhoek Uithoorn

Laatst geupdate op december 21, 2020 door redactie

Het dorpscentrum (Koningin Maximalaan, Laan van Meerwijk en Thamerlaan/Bernhardlaan) bevindt zich in het dorp Uithoorn en behoort tot de gemeente Uithoorn. De gemeente Uithoorn bestaat uit twee kleine dorpen, namelijk Uithoorn en De Kwakel. Van oorsprong is de Koningin Maximalaan (de voormalige N201en N196) een provincialeweg tussen Aalsmeer en de gemeente De Ronde Venen. De Laan van Meerwijk is een gebiedsontsluitingsweg van de wijk Meerwijk-oost. Na de omlegging van de N201 naar buiten Uithoorn is de Thamerlaan/Bernhardlaan met in het verlengde de Amsterdamse weg de nieuwe
hoofdontsluiting voor dit gedeelte van het dorp Uithoorn naar de provincialeweg N201 geworden. Een gedeelte van de Thamerlaan/Bernhardlaan is reeds gereconstrueerd, dit betreft het gedeelte tussen de Stationsstraat en de Prinses Irenelaan.

In het dorpscentrum van Uithoorn staan ook een aantal woningbouwontwikkelingen op stapel en vooruitlopend op deze ontwikkelingen is de bedoeling dat de hoofdinfrastructuur een dorpser karakter krijgt. De Koningin Maximalaan is verkeerskundig gecategoriseerd als een verbindingsweg voor autoverkeer tussen het dorpscentrum van Uithoorn en aan de andere kant van de Amstel liggende Amstelhoek. Deze weg bevindt zich binnen de bebouwde kom en heeft nu een
maximum snelheid van 50 km/h. Die weg heeft vele functies en gebruikers en kenmerkt zich als een intensief gebruikte weg met aan één zijde een vrijliggend, in twee richtingen bereden fietspad en een bestrate tussenberm. De weg heeft een ontsluitende functie voor de aanpalende woonwijken met woonstraten welke door de kruising Koningin Maximalaan,
Laan van Meerwijk en Thamerlaan met elkaar zijn verbonden. De Laan van Meerwijk/Thamerlaan is een hoofdontsluiting tussen de wijken in het dorpscentrum en de wijk Meerwijk-oost. Beide wegen bevinden zich in de bebouwde kom en hebben nu een maximum snelheid van 50 km/h. Deze wegen hebben vele functies en gebruikers en kenmerken zich als intensief gebruikte wegen. De Laan van Meerwijk heeft aan één zijde een vrijliggend, in twee richtingen bereden fietspad. De Thamerlaan heeft aan twee zijden een aanliggende fietsstrook. Zowel de Laan van Meerwijk als de Thamerlaan hebben een bestrate tussenberm. De wegen hebben een ontsluitende functie voor de aanpalende woonwijken met woonstraten/winkels welke middels de kruising Koningin Maximalaan, Laan van Meerwijk en Thamerlaan met elkaar zijn verbonden. Lijnbus 174 van Connexxion maakt ook gebruik van deze weg en halteert op het Amstelplein en heeft ook een keerlus aldaar.
De fietspaden worden intensief gebruikt door o.a. scholieren en forenzen die hiervan gebruik maken om naar Aalsmeer, De Ronde Venen of Amstelveente fietsen.
De Prinses Irenelaan is een erfontsluitingsweg en tevens één van de drie ontsluitingen van het uitgaanscentrum van Uithoorn. Deze weg bevindt binnen de bebouwde kom en heeft een snelheidsregime van 30 km/h. De weg heeft vele functies en gebruikers.  De Prinses Irenelaan sluit in de bestaande situatie aan op een minirotonde op de Thamerlaan/Prins Bernhardlaan. De weg is dusdanig breed zodat op deze weg geparkeerd wordt en dan nog breed genoeg is om in twee richtingen bereden te worden door autoverkeer.

Dit project behelst het groot onderhoud aan de riolering en anderzijds het herinrichten van de openbare ruimte in het dorpscentrum van Uithoorn, waarbij primair de fietsstroken, in het kader van hun regionale functie, van een comfortabele verharding worden voorzien, de verkeersveiligheid ten aanzien van de oversteekbaarheid van de wegen wordt verbeterd, de hoofdrijbaan wordt voorzien van nieuw asfalt en de riolering wordt vervangen en waar mogelijk ook afgekoppeld.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • verrichten diverse opruimingswerkzaamheden;
 • opschonen watergangen;
 • graven, vervoeren en verwerken grond;
 • verwerken van zand, draineerzand, bomenzand en bomengrond;
 • aanbrengen riolering en persleiding;
 • aanbrengen pompput en overstortput;
 • plaatsen damwand;
 • verwerken verhardingsfunderingsmaterialen;
 • verwerken van asfalt;
 • aanbrengen bestratingen;
 • aanbrengen natuursteen kantopsluitingen / elementen;
 • aanbrengen kantopsluitingen;
 • aanbrengen groenvoorzieningen;
 • nazorg groenvoorzieningen;
 • aanbrengen markeringen en bebording;
 • aanbrengen openbare verlichting;
 • plaatsen terreinafscheidingen;
 • bemesten en inzaaien;
 • bijkomende werkzaamheden.

De aanbesteder is voornemens de opdracht te verlenen op basis van een RAW-bestek onder toepassing van de Standaard RAW Bepalingen 2015. De aanbestedingsprocedure zal worden gevoerd volgens de Europese openbare procedure overeenkomstig hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement werken 2016 (ARW 2016). Tot en met de gunning is er sprake van twee opeenvolgende stappen:
Stap a.) Inschrijven
Stap b.) Beoordelen en gunnen

Het gunningscriterium is laagste prijs.

Bron: Tenderned 16 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/214588

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *